แบรนด์ >> อะยัม
อะยัม
ชื่อแบรนด์ : อะยัม
บริษัท : บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
ที่อยู่ 979/13-16 ชั้นเอ็ม อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
แชร์หน้านี้ :
SIRENA TUNA WITH PUTTANESCA
กอท.ฮล. 431080971149
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
ทูน่ากิมจิ
กอท.ฮล. 431082880259
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Thai Green Curry with Jasmine Brown Rice
กอท.ฮล. 731081280252
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
-
กอท.ฮล. 431082330557
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Chinese Hofun Noodles (Rice Noodles with Black Bean Sauce)
กอท.ฮล. 731081190252
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
ทูน่าในซอสลักซา
กอท.ฮล. 431080830948
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Chicken strip with lemon & Black pepper
กอท.ฮล. 431081780855
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
น้ำแกงเขียวหวาน
กอท.ฮล. 761081521052
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
-
กอท.ฮล. 271082930559
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
SIRENA TUNA IN OIL ITALIAN STYLE
กอท.ฮล. 431080891149
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
พแนงทูน่า
กอท.ฮล. 431080520946
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
-
กอท.ฮล. 271082560158
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
Thai Green Curry Sauce
กอท.ฮล. 731081270252
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Yellow Curry Tuna (Pouch)
กอท.ฮล. 431081150951
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Herb & Chilli Noodles (Rice Noodles with Herb & Chilli Sauce)
กอท.ฮล. 731081200252
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
SIRENA TUNA WITH PESTO SAUCE
กอท.ฮล. 431080981149
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
น้ำแกงเผ็ด
กอท.ฮล. 761081511052
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
Chicken in mayonnaise with sweet corn
กอท.ฮล. 431082470657
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2020
SIRENA TUNA IN OIL
กอท.ฮล. 431080901149
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
-
กอท.ฮล. 271082550158
รับรองฮาลาลถึง 21/01/2019
Chicken strip with chilli mayo
กอท.ฮล. 431081770855
รับรองฮาลาลถึง 23/09/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: