แบรนด์ >> พันดี
พันดี
ชื่อแบรนด์ : พันดี
บริษัท : บริษัท ข้าวพันดี จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 117/1 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130
เบอร์โทร : 038-533360-1
เบอร์โทรสาร : 038-533359
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ข้าวขาว 15% ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950190261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวหอมมะลิใหม่ 100%  ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950100958
รับรองฮาลาลถึง 06/09/2019
ข้าวขาว 5% (ชั้นดี)
กอท.ฮล. 79D0950080257
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 % ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950210261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวไรซ์เบอรี่ ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950180261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอมมะลิแท้อุบล
กอท.ฮล. 79D0950110259
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอม  (ชั้นดี)
กอท.ฮล. 79D0950050257
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ข้าวหอมแดง ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950170261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอมมะลิ 3 ส่วนคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79D0950120259
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอม ชั้นดี ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950200261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวหอม  (ชั้นดี)
กอท.ฮล. 79D0950060257
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ข้าวกล้องหอมมะลิ ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950160261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวขาวคัดพิเศษ
กอท.ฮล. 79D0950130259
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวขาว 15% ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950190261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวเหนียว  (ชั้นดีพิเศษ)
กอท.ฮล. 79D0950090257
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ข้าวหอมมะลิ 100% (ชั้นดีพิเศษ)
กอท.ฮล. 79D0950020257
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอมมะลิออร์แกนิค  100%
กอท.ฮล. 79D0950140260
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 % ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950210261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ข้าวหอมมะลิ 100% (คุณภาพดีพิเศษ)
กอท.ฮล. 79D0950030257
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิค 100%
กอท.ฮล. 79D0950150260
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอม ชั้นดี ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950200261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ข้าวกล้องหอมมะลิ 100 % ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950210261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวขาว 15% ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950190261
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ข้าวหอม 100% (ชั้นดี คัดพิเศษ)
กอท.ฮล. 79D0950040257
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019
ข้าวหอม ชั้นดี ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950200261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2019
ข้าวหอมมะลิใหม่ 100%  ตราพันดี
กอท.ฮล. 79D0950100958
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2020
ข้าวขาว 100%  (ชั้นดีพิเศษ)
กอท.ฮล. 79D0950070257
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2019