แบรนด์ >> ธาราทิพย์ กุ้งอบแห้ง
ธาราทิพย์ กุ้งอบแห้ง
ชื่อแบรนด์ : ธาราทิพย์ กุ้งอบแห้ง
บริษัท : ธาราทิพย์อบแห้ง
ที่อยู่ 160/73 หมู่ 2 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 0
เบอร์โทร : 080-5231245
เบอร์โทรสาร : 087-6244143
แบรนด์ภายใต้บริษัท