แบรนด์ >> ธะนา
ธะนา
ชื่อแบรนด์ : ธะนา
บริษัท : บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 11 หมู่ 8 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320
เบอร์โทร : 036-200447 , 094-3919978
เบอร์โทรสาร : 036-200448
แบรนด์ภายใต้บริษัท
สาหร่ายวากาเมะ
กอท.ฮล. 10C1660020456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เม็ดบอล
กอท.ฮล. 10C1660040456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020