แบรนด์ >> ธะนา
ธะนา
ชื่อแบรนด์ : ธะนา
บริษัท : บริษัท ธนาภัทร์ ฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 11 หมู่ 8 พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320
เบอร์โทร : 036-200447 , 094-3919978
เบอร์โทรสาร : 036-200448
แบรนด์ภายใต้บริษัท
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ 1 กก. ถุง 3 สี
กอท.ฮล. 10C1660010455
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ 1 กก. ถุง 3 สี
กอท.ฮล. 10C1660010455
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายวากาเมะ
กอท.ฮล. 10C1660020456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายวากาเมะ
กอท.ฮล. 10C1660020456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก 1 กก. ถุง 2 สี
กอท.ฮล. 10C1660030456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก 1 กก. ถุง 2 สี
กอท.ฮล. 10C1660030456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เม็ดบอล
กอท.ฮล. 10C1660040456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เม็ดบอล
กอท.ฮล. 10C1660040456
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 350 กรัม (เจ) ถุงสีเขียว
กอท.ฮล. 10C1660050458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 350 กรัม (เจ) ถุงสีเขียว
กอท.ฮล. 10C1660050458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก ขนาด 350 กรัม (เจ) ถุงสีชมพูปนสีฟ้า
กอท.ฮล. 10C1660060458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก ขนาด 350 กรัม (เจ) ถุงสีชมพูปนสีฟ้า
กอท.ฮล. 10C1660060458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 1 กก. ถุงสี 6 สี
กอท.ฮล. 10C1660070458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 1 กก. ถุงสี 6 สี
กอท.ฮล. 10C1660070458
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก ขนาด 200 กรัม (เจ) ถุงสีฟ้าอ่อน
กอท.ฮล. 10C1660080460
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นเล็ก ขนาด 200 กรัม (เจ) ถุงสีฟ้าอ่อน
กอท.ฮล. 10C1660080460
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 200 กรัม (เจ) ถุงสีน้ำเงิน
กอท.ฮล. 10C1660090460
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2020
สาหร่ายแก้ว เส้นใหญ่ ขนาด 200 กรัม (เจ) ถุงสีน้ำเงิน
กอท.ฮล. 10C1660090460
รับรองฮาลาลถึง 25/04/2021