แบรนด์ >> ส.ว.
ส.ว.
ชื่อแบรนด์ : ส.ว.
บริษัท : ลูกชิ้น ส.ว.
ที่อยู่ 22 ซอยเจริญพัฒนา 23 ถนนสุเหร่าคลอง 1 บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร : 093-9622536
เบอร์โทรสาร : 0-25177210
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราเอ.เอฟ.เอม.
กอท.ฮล. 21C4380131155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่รสทอดมัน ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380051155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอรสพริกไทยดำ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380210158
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเนื้อ ตราวรรณา
กอท.ฮล. 31C4380271259
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่รสทอดมัน ตราเอ.เอ.
กอท.ฮล. 21C4380121155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ผสมกุ้ง ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380041155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380200158
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราบิ๊ก
กอท.ฮล. 21C4380261259
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ผสมสาหร่าย ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380031155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่จ๊อหยก, ทอง ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380191155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราวรรณา
กอท.ฮล. 21C4380251259
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ผสมกุ้ง ตราเอ.เอ.
กอท.ฮล. 21C4380111155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 31C4380021155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ยอเอ็นไก่  ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380181155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ผสมสาหร่าย ตราเอ.เอ.
กอท.ฮล. 21C4380101155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเนื้อ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 31C4380011155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ยอจิ๋วทรงเครื่อง ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380171155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอ ตราลีน่า
กอท.ฮล. 21C4380091155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อกุ้ง  ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 43C4380161155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380081155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อปูอัด ตราเอส.วี
กอท.ฮล. 43C4380241258
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ผสมกุ้งพันสาหร่าย ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380151155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380071155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไส้อั่วหนังกรอบ ตราแม่พิมพ์
กอท.ฮล. 21C4380231258
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อไก่ ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380141155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่ทรงเครื่อง ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380061155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอรสกระเพรา ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380220158
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018