แบรนด์ >> ส.ว.
ส.ว.
ชื่อแบรนด์ : ส.ว.
บริษัท : ลูกชิ้น ส.ว.
ที่อยู่ 22 ซอยเจริญพัฒนา 23 ถนนสุเหร่าคลอง 1 บางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
เบอร์โทร : 093-9622536
เบอร์โทรสาร : 0-25177210
แชร์หน้านี้ :
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราบิ๊ก
กอท.ฮล. 21C4380261259
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอ  ตราลีน่า
กอท.ฮล. 21C4380091155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเนื้อ  ตราส.ว.
กอท.ฮล. 31C4380011155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอ  ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380081155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อปูอัด  ตราเอส.วี
กอท.ฮล. 43C4380241258
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อกุ้ง   ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 43C4380161155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเอ็นไก่ ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380071155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่ยอรสกระเพรา  ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380220158
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
จ๊อไก่  ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380141155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นไก่  ตราส.ว.
กอท.ฮล. 21C4380200158
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ไก่จ๊อหยก, ทอง ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380191155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ลูกชิ้นเนื้อ ตราวรรณา
กอท.ฮล. 31C4380271259
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018
ยอเอ็นไก่   ตราเอส.วี.
กอท.ฮล. 21C4380181155
รับรองฮาลาลถึง 09/11/2018