แบรนด์ >> พรหมสร
พรหมสร
ชื่อแบรนด์ : พรหมสร
บริษัท : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมะขามทอง
ที่อยู่ 230/3 ตะคร้ำเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 0
เบอร์โทร : 087-0337922, 034-562990
เบอร์โทรสาร : 034-562990
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ข้าวเกรียบกุ้ง  ตราพรหมสร
กอท.ฮล. 84C4230041055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
กรอบเค็มเผือก  ตราพรหมสร
กอท.ฮล. 52C4230031055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
หมี่กรอบสมุนไพรรสมะเขือเทศ   ตราพรหมสร
กอท.ฮล. 72C4230021055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
หมี่กรอบสมุนไพร  ตราพรหมสร
กอท.ฮล. 72C4230011055
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015