แบรนด์ >> SYNERGY
SYNERGY
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-1816710 -4, 094-6192262
แบรนด์ภายใต้บริษัท
CLA-11297 CLARY SAGE OIL
กอท.ฮล. 99C0814190862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-80728 SWEETCORN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810900155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80728 SWEETCORN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810900155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-80728 SWEETCORN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810900155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
CLO-12935 CORIANDER LEAF OIL ORGANIC (OMEGA)
กอท.ฮล. 99C0814200862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-80800 CHEESE ITALIAN HARD FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810910155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80800 CHEESE ITALIAN HARD FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810910155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-80800 CHEESE ITALIAN HARD FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810910155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
COC-11008 COCOA OLEO (FLA-11947)
กอท.ฮล. 99C0814210862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-81160 CHEESE CHEDDAR FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810920155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-81160 CHEESE CHEDDAR FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810920155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-81160 CHEESE CHEDDAR FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810920155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
COC-12839 COCOA 25 FOLD
กอท.ฮล. 99C0814220862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-81512 COFFEE STRONG ROAST FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810930155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-81512 COFFEE STRONG ROAST FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810930155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-81512 COFFEE STRONG ROAST FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810930155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
COG-13814 COGNAC OIL WHITE (W233218)
กอท.ฮล. 99C0814230862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-81541 CURRY JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810940155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-81541 CURRY JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810940155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-81541 CURRY JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810940155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
CPN-10706 CAPRYLIC ACID NAT [08.010]          PH
กอท.ฮล. 99C0814240862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-81563 CRÈME CARAMEL FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810950155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-81563 CRÈME CARAMEL FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810950155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-81563 CRÈME CARAMEL FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810950155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
CSO-10423 CARROT SEED OIL
กอท.ฮล. 99C0814250862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-82150 PEANUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810960155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-82150 PEANUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810960155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-82150 PEANUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810960155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
DIA-10724 DIACETYL NATURAL
กอท.ฮล. 99C0814260862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-82771 CHEESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810970155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-82771 CHEESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810970155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-82771 CHEESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810970155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
DID-10222 DIMETHYL DISULPHIDE
กอท.ฮล. 99C0814270862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-82785 MIXED FRUIT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810980155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-82785 MIXED FRUIT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810980155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-82785 MIXED FRUIT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810980155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
DID-10553 DIFURFURYL DISULPHIDE
กอท.ฮล. 99C0814280862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-83025 SHRIMP FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810990155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-83025 SHRIMP FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810990155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2020
5SX-83025 SHRIMP FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810990155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: