แบรนด์ >> SYNERGY
SYNERGY
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
แบรนด์ภายใต้บริษัท
2SX-82906 MANGO FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810370155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85689 MALT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811170155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5LF-84379 WOK BOOSTER FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811660155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-86112 COFFEE FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810660155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-70643 PEPPERONI (SMOKE) FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812280156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87389 BUTTER MILK FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812810156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-87653 PEAR FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813360157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
ACS-10941 ANISE OIL CHINA STAR          PH
กอท.ฮล. 99C0814100862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
MTN-12462 GRAPEFRUIT MERCAPTAN  NAT 1% [12.085] GRAPEFRUIT OIL
กอท.ฮล. 99C0814590862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-80119 GRAPE RED FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810840155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85315 MIXED VEGETABLE AND FRUIT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811330155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86432 YUBARI MELON FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811580155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-75528 CONDENSED MILK FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810740155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87579 PEAR FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812200755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85867 BBQ FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812720156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-86163  COCONUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813260157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-85989 BANANA FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813760160
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
MEF-12714 METHYL FURFURYL MERCAPTOPROPIONATE
กอท.ฮล. 99C0814510862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
2SX-80070 OREGANO FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810180155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86718 LEMON FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811250155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
YEA-13882 BEEF BOOSTER RD8-52A
กอท.ฮล. 99C0811740155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-84715 TOMATO FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810480155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5LF-88302 CHOCOLATE BLEND  FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812360156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87941 BARLEY FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812890156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-83530 BEEF TOPNOTE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813440157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
CHI-14040 CHILLI THAI SWEET FLAVOUR HD7208 (FN13317)
กอท.ฮล. 99C0814180862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
ORA-13808 ORANGE OIL 20-FOLD
กอท.ฮล. 99C0814670862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
5SX-86316 CHERRY BLOSSOM FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811410155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85140 CHINESE DATE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812040755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-80290 CHICKEN SKIN FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810200155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-79442 BERRY FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812540156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
YEA-14094 MILK FLAVOUR RD10-69
กอท.ฮล. 99C0813080156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-88560 ICHIBA MELON FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813600158
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
FGS-12461 FENUGREEK SEED SE
กอท.ฮล. 99C0814340862
รับรองฮาลาลถึง 16/09/2020
2SX-87157 ONION FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810530155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-84696 TERIYAKI FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811080155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86800 GENMAI FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811570155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-79723 ORANGE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811820755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-82099 TOMATO COOKED FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810310155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-87674  MANGO FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812440156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: