แบรนด์ >> SYNERGY, UK
SYNERGY, UK
ชื่อแบรนด์ : SYNERGY, UK
บริษัท : บริษัท ซินเนอร์ยี่ ฟเลเวอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 888/22-23 หมู่ 9 ซอยรุ่งเจริญ ถนนลียบคลองสุวรรณภูมิ บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 10540
เบอร์โทร : 02-1816710 -4, 094-6192262
แบรนด์ภายใต้บริษัท
YEA-13976 SAPORESSE YED501-182
กอท.ฮล. 99C0811760155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-82806 PINEAPPLE FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810460155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-79090  TEA GREEN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812380156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-88008 MIXED FRUIT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812910156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-80747 MANGO FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813460157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SP-82157  LEMON FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810040155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-83579 SALA CIDER FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811310155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5LF-82364 CHICKEN LONG FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811680155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-85301 WHITE CHOCOLATE CARAMEL FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810630155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-78803 LEMONGRASS FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812300156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87658 BARLEY FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812830156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-87016 LEMON CHEESECAKE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813380157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-81206 CHEESE ITALIAN HARD FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810230155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86384 PEACH  FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811230155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87299 MELON FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811600155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-70618 RASPBERRY FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810730155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87617 ORANGE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812220755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86400 PINEBERRY FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812740156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-82764 PANDAN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813280157
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2BX-91551 TOFFEE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0813750160
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-83460 PRAWN FAT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810390155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85490 SOY SAUCE FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811150155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-79359 TOMATO SAUCE FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810820155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87342 APPLE CINNAMON FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812130755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-83519 TACO FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812640156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5LF-88353 CHOCOLATE FLAVOUR  CY001CH01
กอท.ฮล. 99C0813190156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-85301 TOFFEE FLAVOURING -SYNERGY UK
กอท.ฮล. 99C0813720259
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SP-74094 MALT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810550155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-84440 MALT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811060155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-87117 NOM MEW FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811550155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-85856  JASMINE RICE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812060755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-76598 BUTTER FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810110155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-80004  MIXED FRUIT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0812560156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
YEA-13640 CHEESE FLAVOUR YELC021-044
กอท.ฮล. 99C0813100156
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
YEA-14152 CR?ME FRAICHE WPCF021-259
กอท.ฮล. 99C0813620158
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SP-72509 COCONUT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810010155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-82785 MIXED FRUIT FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810980155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
5SX-86460 PINEBERRY FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0811470155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-81756 PEANUT FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811840755
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
2SX-81844 CHARGRILL FLAVOUR
กอท.ฮล. 99C0810290155
รับรองฮาลาลถึง 02/01/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: