แบรนด์ >> พญานาค
พญานาค
ชื่อแบรนด์ : พญานาค
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ตงจั่น
ที่อยู่ 583-587 ถนนทรงวาด จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
เบอร์โทร : 0-2221-3921
เบอร์โทรสาร : 0-242223-7312
แบรนด์ภายใต้บริษัท
สาคู ตราพญานาค
กอท.ฮล. 776100041244
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
แป้งมัน ตราพญานาค
กอท.ฮล. 776100031244
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2019
สาคู ตราพญานาค
กอท.ฮล. 776100041244
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2018
แป้งมัน ตราพญานาค
กอท.ฮล. 776100031244
รับรองฮาลาลถึง 03/11/2018