แบรนด์ >> เคลล็อกส์ คอร์น เฟลกส์
เคลล็อกส์ คอร์น เฟลกส์
ชื่อแบรนด์ : เคลล็อกส์ คอร์น เฟลกส์
บริษัท : บริษัท เคลล็อก (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 60 หมู่ 4 ถนนยุทธศาสตร์ 331 ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140
เบอร์โทร : 038 -927199 ext.7129
เบอร์โทรสาร : 038-927196
แบรนด์ภายใต้บริษัท