แบรนด์ >> ธัญญาเฮิร์บ
ธัญญาเฮิร์บ
ชื่อแบรนด์ : ธัญญาเฮิร์บ
บริษัท : บริษัท เฮงเค็ล แล็บ จำกัด
ที่อยู่ 196/10 ถนนรถไฟ หน้าเมือง เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000
เบอร์โทร : 032-325292,032-315820-2
เบอร์โทรสาร : 032-315821
แบรนด์ภายใต้บริษัท