แบรนด์ >> พริกคู่
พริกคู่
ชื่อแบรนด์ : พริกคู่
บริษัท : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชนบ้านทุ่ง
ที่อยู่ 446 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 0
เบอร์โทร : 074-694202
แบรนด์ภายใต้บริษัท