แบรนด์ >> พริกสยาม
พริกสยาม
ชื่อแบรนด์ : พริกสยาม
บริษัท : โรงงานคุณอรวรรณ
ที่อยู่ 118 หมู่ 7 ดอนไผ่ ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70130
เบอร์โทร : 081-8427179
เบอร์โทรสาร : 032-248252
พริกป่น
กอท.ฮล. 75A9640120156
รับรองฮาลาลถึง 02/02/2020
พริกป่น
กอท.ฮล. 75A9640120156
รับรองฮาลาลถึง 02/02/2021
พริกน้ำตาล
กอท.ฮล. 75A9640310158
รับรองฮาลาลถึง 02/02/2020
พริกน้ำตาล
กอท.ฮล. 75A9640310158
รับรองฮาลาลถึง 02/02/2021