แบรนด์ >> พริกคู่
พริกคู่
ชื่อแบรนด์ : พริกคู่
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามอาภาฟู้ดส์
ที่อยู่ 99/20 หมู่ที่ 4 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 73110
เบอร์โทร : 08-1689-7126