แบรนด์ >> ออรา
ออรา
ชื่อแบรนด์ : ออรา
บริษัท : บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 118/1 ถนนพระราม 6 พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 0-2273-6200
เบอร์โทรสาร : -
น้ำแร่ธรรมชาติ
กอท.ฮล. 90I1820010861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
น้ำแร่ธรรมชาติ
กอท.ฮล. 90I1820010861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2020
น้ำแร่ธรรมชาติ
กอท.ฮล. 90I1820010861
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2021
น้ำแร่ธรรมชาติ  ตรา ออรา
กอท.ฮล. 900680010941
รับรองฮาลาลถึง 24/10/2020