แบรนด์ >> กุ๊ก
กุ๊ก
ชื่อแบรนด์ : กุ๊ก
บริษัท : บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ที่ 2 ซอยธนากร ถนนพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 10290
เบอร์โทร : 0-2425-8930-3, 0-28197470 ต่อ 281
เบอร์โทรสาร : 0-2819-7478
น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี ตรากุ๊ก  สูตร 4 (น้ำมันดอกทานตะวันผสมรำข้าว อัตราส่วน 1:1)
กอท.ฮล. 730550040941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไขมันจากถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 730550050941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไขมันพืชผ่านกรรมวิธี สูตรน้ำมันปาล์ม 100%
กอท.ฮล. 730550060941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไขมันปาล์มจากเนื้อในเมล็ดปาล์มผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 730550160949
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 510550170950
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กากถั่วเหลืองแยกเปลือก
กอท.ฮล. 510550180950
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เมล็ดถั่วเหลืองสกัดน้ำมัน
กอท.ฮล. 510550190950
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550220953
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550240457
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง  (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 990550250457
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง (วัตถุเจือปนอาหาร)
กอท.ฮล. 990550260457
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550270457
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550280457
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันถั่วเหลืองดิบแยกยางเหนียว
กอท.ฮล. 730550290557
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เลซิทินจากถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550300957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กรดน้ำมันถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 990550310957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กรดน้ำมันถั่วเหลืองผสม
กอท.ฮล. 990550320957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันระเหยควบแน่นจากหอกลั่นน้ำมันถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 730550330957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ถั่วเหลืองอบ
กอท.ฮล. 540550340957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
กากทานตะวัน
กอท.ฮล. 540550350957
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันผสมผ่านกรรมวิธี   สูตร 1   (น้ำมันถั่วเหลืองผสมรำข้าว อัตราส่วน 1:1)
กอท.ฮล. 730550020941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันคาโนลา  100%  ผ่านกรรมวิธี
กอท.ฮล. 730550230355
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันดอกทานตะวันผ่านกรรมวิธีสกัดจากเมล็ดทานตะวัน 100%
กอท.ฮล. 730550030941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น้ำมันถั่วเหลืองผ่านกรรมวิธีสกัดจากถั่วเหลือง 100%
กอท.ฮล. 730550010941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020