แบรนด์ >> ไทยลักซ์ เอช 8977
ไทยลักซ์ เอช 8977
ชื่อแบรนด์ : ไทยลักซ์ เอช 8977
บริษัท : บริษัท ไทยลักซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 98 หมู่ 13 บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 0
เบอร์โทร : 074-890765-8
เบอร์โทรสาร : 074-890769
แบรนด์ภายใต้บริษัท