แบรนด์ >> โอวีเอฟ
โอวีเอฟ
ชื่อแบรนด์ : โอวีเอฟ
บริษัท : บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด
ที่อยู่ 9 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 ถ. รามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เบอร์โทร : 080-5800941, 038-466461-2 # 204
เบอร์โทรสาร : 038-466460
แบรนด์ภายใต้บริษัท
สแกรมเบิ้ลพาสเจอร์ไรซ์
กอท.ฮล. 26C0660220958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
สแกรมเบิ้ลพาสเจอร์ไรซ์
กอท.ฮล. 26C0660220958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ออมเลตพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 26C0660210958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ออมเลตพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 26C0660210958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่รวมตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660190958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่รวมตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660190958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่แดงตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660180958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่แดงตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660180958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ขาวตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660170958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่ขาวตอกสด
กอท.ฮล. 26C0660170958
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ลวกเคลือบสี
กอท.ฮล. 26C0660160956
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่ลวกเคลือบสี
กอท.ฮล. 26C0660160956
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่สดเคลือบผิว
กอท.ฮล. 26C0660150956
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่สดเคลือบผิว
กอท.ฮล. 26C0660150956
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26C0660040954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26C0660040954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ไข่ต้มเคลือบสี
กอท.ฮล. 26C0660030954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2019
ไข่ต้มเคลือบสี
กอท.ฮล. 26C0660030954
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: