แบรนด์ >> ยูยี
ยูยี
ชื่อแบรนด์ : ยูยี
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวไทยที เบเกอรี่
ที่อยู่ 77/19 หมู่ 7 ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี 11110
เบอร์โทร : 086-959-5378, 0-2191-7055
เบอร์โทรสาร : 0-2964-4854
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ไดฟูกุไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83D2430070457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไดฟูกุไส้งาดำ
กอท.ฮล. 83D2430070457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไดฟูกุไส้ถั่วทอง
กอท.ฮล. 83D2430080457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไดฟูกุไส้ถั่วทอง
กอท.ฮล. 83D2430080457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
พายตาข่ายไส้สับปะรด
กอท.ฮล. 83D2430090457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
พายตาข่ายไส้สับปะรด
กอท.ฮล. 83D2430090457
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ฟิลลิ่งกลิ่นส้ม (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430120458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ฟิลลิ่งกลิ่นส้ม (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430120458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ฟิลลิ่งกลิ่นวานิลลา(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430170458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ฟิลลิ่งกลิ่นวานิลลา(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430170458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้งาดำ (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430190458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้งาดำ (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430190458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้ถั่วแดง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430200458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้ถั่วแดง (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430200458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้เผือก (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430210458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้เผือก (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430210458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้สับปะรด (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430220458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้สับปะรด (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430220458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้สตรอเบอรี่(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430230458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้สตรอเบอรี่(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430230458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้บลูเบอรี่ (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430240458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้บลูเบอรี่ (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430240458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้สังขยา (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430270458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้สังขยา (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430270458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ลูกปัดเรนโบว์
กอท.ฮล. 83D2430280458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ลูกปัดเรนโบว์
กอท.ฮล. 83D2430280458
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 64D2430330460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลต
กอท.ฮล. 64D2430330460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลตขาว
กอท.ฮล. 64D2430340460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสช็อกโกแลตขาว
กอท.ฮล. 64D2430340460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสสตรอเบอรี่
กอท.ฮล. 64D2430350460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ผลิตภัณฑ์แต่งหน้าขนมรสสตรอเบอรี่
กอท.ฮล. 64D2430350460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
เยลลี่ เชอรี่
กอท.ฮล. 64D2430360460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
เยลลี่ เชอรี่
กอท.ฮล. 64D2430360460
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้ทุเรียน (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430410861
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้ทุเรียน (ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430410861
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้ถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430420761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้ถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430420761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
ไส้ชาเขียวกลิ่นถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430430761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2020
ไส้ชาเขียวกลิ่นถั่วเหลือง(ผลิตภัณฑ์สอดไส้ขนม)
กอท.ฮล. 83D2430430761
รับรองฮาลาลถึง 16/04/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: