แบรนด์ >> FT Inulin
FT Inulin
ชื่อแบรนด์ : FT Inulin
บริษัท : บริษัท ฟูจิ นิฮอน ไทย อินนูลิน จำกัด
ที่อยู่ 383 ถนนลาดหญ้า สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 0
เบอร์โทร : 091-8733482, 032-371-116-7
เบอร์โทรสาร : 032-371-118
แชร์หน้านี้ :
แบรนด์ภายใต้บริษัท
กลูโคส
กอท.ฮล. 74D4740030957
รับรองฮาลาลถึง 04/09/2019
อินนูลิน
กอท.ฮล. 74D4740020957
รับรองฮาลาลถึง 04/09/2019
อินนูลิน
กอท.ฮล. 74D4740010957
รับรองฮาลาลถึง 04/09/2019