แบรนด์ >> พรีเมียม
พรีเมียม
ชื่อแบรนด์ : พรีเมียม
บริษัท : บริษัท วีเอ ฟู้ด สโมก โปรดักส์ จำกัด
ที่อยู่ 149/2 หมู่ 5 ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 80160
เบอร์โทร : 081-4265468, 075-349353