แบรนด์ >> พริกรอซีด๊ะ
พริกรอซีด๊ะ
ชื่อแบรนด์ : พริกรอซีด๊ะ
บริษัท : นางรอซีด๊ะ ปราชญ์เปรื่อง
ที่อยู่ 270/2 หมู่ 2 ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 0
เบอร์โทร : 0-7335-4508
แบรนด์ภายใต้บริษัท