แบรนด์ >> ซีพี
ซีพี
ชื่อแบรนด์ : ซีพี
บริษัท : บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 313 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : -
เบอร์โทรสาร : -
ไก่อบซอส (250 กรัม), (500 กรัม)
กอท.ฮล. 275240391055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ไก่อบซอส (250 กรัม), (500 กรัม)
กอท.ฮล. 275240391055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Breaded Chicken Wing Stick & Middle Wing (2.5 kg)
กอท.ฮล. 275240431055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Breaded Chicken Wing Stick & Middle Wing (2.5 kg)
กอท.ฮล. 275240431055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Roasted Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240481055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Roasted Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240481055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Cooked Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240491055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Cooked Duck, Boneless, Frozen (535 g+), (585 g+)
กอท.ฮล. 275240491055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ไก่กรอบ (250 กรัม), (500 กรัม) (800 กรัม)
กอท.ฮล. 275240501055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ไก่กรอบ (250 กรัม), (500 กรัม) (800 กรัม)
กอท.ฮล. 275240501055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Mexican Wings (Half Cut Middle Wing) (1 kg)
กอท.ฮล. 275240531055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Mexican Wings (Half Cut Middle Wing) (1 kg)
กอท.ฮล. 275240531055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
Half-Cut Middle Wing  (350 g)
กอท.ฮล. 275240541055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
Half-Cut Middle Wing  (350 g)
กอท.ฮล. 275240541055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ไก่จี๊ด (6 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 275240581055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ปีกบนไก่บาร์บีคิว (1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 275240621055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ปีกบนไก่บาร์บีคิว (1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 275240621055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ปีกกลางไก่บาร์บีคิว (1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 275240631055
รับรองฮาลาลถึง 01/07/2020
ปีกกลางไก่บาร์บีคิว (1 กิโลกรัม)
กอท.ฮล. 275240631055
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2021
ปีกไก่สไปซี่   (300 กรัม), (1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 275241170556
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
ปีกไก่ทอดเกลือ (300 กรัม), (1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 275241180556
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
ปีกไก่บาร์บีคิว
กอท.ฮล. 275242600460
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
ปีกกลางไก่บาร์บีคิว (1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931480561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2022
ปีกกลางไก่บาร์บีคิว (1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931480561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
ปีกกลางไก่บาร์บีคิว (1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931480561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2022
ไก่กระเทียม
กอท.ฮล. 275242610460
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2020
ปีกบนไก่บาร์บีคิว(1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931490561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2022
ปีกบนไก่บาร์บีคิว(1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931490561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2021
ปีกบนไก่บาร์บีคิว(1,000 กรัม)
กอท.ฮล. 27A0931490561
รับรองฮาลาลถึง 06/01/2022
เบอร์เกอร์ไก่สไปซี่ซอสมาโย
กอท.ฮล. 275242850361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวฟด็อก ฮอตดอกชีส ซอสค็อกเทล
กอท.ฮล. 275242860361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เวฟด็อก ฮอตดอกชิลลี่ชีส
กอท.ฮล. 275242870361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เบอร์เกอร์สเต๊กไก่ย่างถ่านพริกไทยดำ
กอท.ฮล. 275242880361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 205180010944
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 205180010944
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
ดับเบิ้ลเบอร์เกอร์ไก่ชีส
กอท.ฮล. 275242890361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เบอร์เกอร์สเต๊กไก่พริกไทยดำซอสจิ้มแจ่ว
กอท.ฮล. 275242960361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไก่แดดเดียว
กอท.ฮล. 275242970361
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ไก่แดดเดียว
กอท.ฮล. 275242970361
รับรองฮาลาลถึง 04/09/2021
Breaded Fried Drumstick
กอท.ฮล. 275242690760
รับรองฮาลาลถึง 30/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: