แบรนด์ >> มิตรผล
มิตรผล
ชื่อแบรนด์ : มิตรผล
บริษัท : บริษัท น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
ที่อยู่ 99 หมู่ 1 ถนน บัวขาว-โพนทอง สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110
เบอร์โทร : 081-2600525
เบอร์โทรสาร : 043-134107
แบรนด์ภายใต้บริษัท
Unrefined Cane Sugar ตรา มิตรผล
กอท.ฮล. 744710090461
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำตาลเคลือบคาราเมล
กอท.ฮล. 744710040944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 744710020944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
คอร์ส เกรน ชูการ์
กอท.ฮล. 744710100262
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ 1,1x25,25,50 KG., 500 G.
กอท.ฮล. 744710070461
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทราบดิบคุณภาพสูง
กอท.ฮล. 744710080461
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทรายดิบ
กอท.ฮล. 744710030944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์
กอท.ฮล. 744710010944
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021
น้ำตาลขาวบริสุทธิ์พิเศษ
กอท.ฮล. 744710050456
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2021