แบรนด์ >> โยโมสต์
โยโมสต์
ชื่อแบรนด์ : โยโมสต์
บริษัท : บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า เฟรช (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 99/30 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร : 0-2620-1900 ext.1116
เบอร์โทรสาร : 0-2620-1988
โยเกิร์ตพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 604640980856
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
โยเกิร์ตพร้อมดื่ม
กอท.ฮล. 604640980856
รับรองฮาลาลถึง 01/03/2021