แบรนด์ >> เมจิ
เมจิ
ชื่อแบรนด์ : เมจิ
บริษัท : บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
ที่อยู่ 1 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 0-2641-1234
เบอร์โทรสาร : 0-2641-5303
แบรนด์ภายใต้บริษัท
นมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์รสน้ำผึ้งผสมมะนาว
กอท.ฮล. 600961930258
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
Barista (Pasteurized Milk Product )
กอท.ฮล. 600964580663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Chocolate Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600964590663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Non Fat Milk
กอท.ฮล. 600964600663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Milk
กอท.ฮล. 600964610663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Milk
กอท.ฮล. 600964620663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Milk  5 Litres
กอท.ฮล. 600964630663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Original  0% Fat Yoghurt
กอท.ฮล. 600964650663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
0% Fat Yoghurt with Prune
กอท.ฮล. 600964660663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ โปรตีนสูง สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
กอท.ฮล. 600964680663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตไม่มีไขมันผสมพรุน
กอท.ฮล. 600964690663
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตรสพีชผสมวุ้นมะพร้าว
กอท.ฮล. 600964411262
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
โยเกิร์ตกลิ่นคาราเมลผสมบุก
กอท.ฮล. 600964421262
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มกลิ่นสตรอเบอร์รี่และกีวี
กอท.ฮล. 600964431262
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพร่องมันเนยพาสเจอร์ไรส์ โปรตีนสูง รสชาเขียวโฮจิฉะ
กอท.ฮล. 600963540261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
นมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่มกลิ่นมะม่วงและพีช
กอท.ฮล. 600964441262
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Fresh Milk Beverage
กอท.ฮล. 600963570261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Premium Quality Milk
กอท.ฮล. 600963580261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji High Calcium Low Fat Chocolate Milk
กอท.ฮล. 600963590261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji High Calcium Skimmed Milk
กอท.ฮล. 600963600261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Mango Milk
กอท.ฮล. 600963610261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Mango Milk
กอท.ฮล. 600963620261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Banana Milk
กอท.ฮล. 600963630261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji High Protein Coffee Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963640261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Caffe Latte
กอท.ฮล. 600963650261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Choco Latte
กอท.ฮล. 600963660261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt
กอท.ฮล. 600963670261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt with Strawberry
กอท.ฮล. 600963680261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji Non Fat Yoghurt with Nata De Coco
กอท.ฮล. 600963690261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963720261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963730261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963740261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Plain Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963750261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Low Fat Chocolate Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963770261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized High Protein Low Fat Chocolate Flavoured Milk
กอท.ฮล. 600963780261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Milk
กอท.ฮล. 600963790261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Low Fat Milk
กอท.ฮล. 600963800261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Pasteurized Non Fat Milk
กอท.ฮล. 600963810261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
Meiji  Low Fat Yoghurt with Mango
กอท.ฮล. 600963820261
รับรองฮาลาลถึง 09/02/2021
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์ ปราศจากน้ำตาลแลคโตส รสกาแฟ กลิ่นริชเอสเพรสโซ่
กอท.ฮล. 600964251062
รับรองฮาลาลถึง 02/10/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: