แบรนด์ >> จีเอฟพีที
จีเอฟพีที
ชื่อแบรนด์ : จีเอฟพีที
บริษัท : บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 312 อาคารจีเอฟพีที ทาวเวอร์ ถนนพระราม 2 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทร : 0-2315-9421, 081-6211800
เบอร์โทรสาร : 0-2315-9433
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ -
ชื่อแบรนด์ GF
ชื่อแบรนด์ GFN
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 200710980962
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 200710980962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 200710980962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
เศษเนื้อ/ เนื้อบด
กอท.ฮล. 200710990962
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เศษเนื้อ/ เนื้อบด
กอท.ฮล. 200710990962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เศษเนื้อ/ เนื้อบด
กอท.ฮล. 200710990962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 200711000962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 200711010962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: