แบรนด์ >> พญานาค
พญานาค
ชื่อแบรนด์ : พญานาค
บริษัท : บริษัท ชลเจริญ จำกัด
ที่อยู่ 581 ถนนนนทรี ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ชื่อแบรนด์ CCC