แบรนด์ >> พังกาลอกฟาร์ม
พังกาลอกฟาร์ม
ชื่อแบรนด์ : พังกาลอกฟาร์ม
บริษัท : ครัวพังกาลอดฟาร์ม
ที่อยู่ 28 หมู่ที่ 7 คลองยาง เกาะลันตา กระบี่ 0
เบอร์โทร : 082 - 2816350
แบรนด์ภายใต้บริษัท