แบรนด์ >> พร้าวหอม
พร้าวหอม
ชื่อแบรนด์ : พร้าวหอม
บริษัท : บริษัท อัครวินท์ อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ 185, 187, 189 ซอยจันทน์ 16 ถนนจันทน์ ทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เบอร์โทร : 087-7101738, 0-2453-6245
เบอร์โทรสาร : 0-2453-6448