แบรนด์ >> เอบีเวีย
เอบีเวีย
ชื่อแบรนด์ : เอบีเวีย
บริษัท : บริษัท นูทรีดอร์ จำกัด
ที่อยู่ 399 อินเตอร์เซน ทาวเวอร์ 21 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทร : 044-328483 , 084-8368850
เบอร์โทรสาร : 044-328372
แบรนด์ภายใต้บริษัท
-
กอท.ฮล. 60F0860041159
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
-
กอท.ฮล. 60F0860041159
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2019
-
กอท.ฮล. 60F0860041159
รับรองฮาลาลถึง 29/07/2020