แบรนด์ >> เคซีเอฟ
เคซีเอฟ
ชื่อแบรนด์ : เคซีเอฟ
บริษัท : บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด
ที่อยู่ 169 หมู่ที่ 8 บางเลน บางเลน นครปฐม 73130
ไข่เยี่ยวม้า
กอท.ฮล. 26B1190030651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เยี่ยวม้า
กอท.ฮล. 26B1190040651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190240560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่ไก่ต้มยางมะตูม ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190240560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เค็มต้ม
กอท.ฮล. 26B1190050651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เค็มต้ม
กอท.ฮล. 26B1190050651
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เป็ดต้มยางมะตูม ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190250560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เป็ดต้มยางมะตูม ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190250560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ขาวต้ม 100% ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190260560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่ขาวต้ม 100% ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190260560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่สามสี ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190270560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่สามสี ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190270560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ตุ๋น
กอท.ฮล. 26B1190080652
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เป็ดยางมะตูมปรุงรส ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190280560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เป็ดยางมะตูมปรุงรส ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190280560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เจียวชะอมทอด ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190290560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่ไก่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B1190070652
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่ไก่ต้มปอกเปลือก
กอท.ฮล. 26B1190070652
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่หวานม้วน ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190300560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่หวานม้วน ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190300560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เหลว
กอท.ฮล. 26B1190100653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เหลว
กอท.ฮล. 26B1190100653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่หวานสไลด์ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190310560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่หวานสไลด์ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190310560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เจียว ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190320560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เจียว ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190320560
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่แดงเค็ม
กอท.ฮล. 26B1190120653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่แดงเค็มลาวา สูตร 1 ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190331261
รับรองฮาลาลถึง 04/12/2019
ไข่แดงเค็มลาวา สูตร 1 ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190331261
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 26B1190110653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์
กอท.ฮล. 26B1190110653
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ซอสผัดไข่แดงเค็มผงกระหรี่ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190361261
รับรองฮาลาลถึง 04/12/2019
ซอสผัดไข่แดงเค็มผงกระหรี่ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190361261
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่พะโล้
กอท.ฮล. 26B1190161154
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
ไข่พะโล้
กอท.ฮล. 26B1190161154
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไส้กรอกไข่พะโล้ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190371261
รับรองฮาลาลถึง 04/12/2019
ไส้กรอกไข่พะโล้ ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190371261
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
เต้าหู้ถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 26B1190151154
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2019
เต้าหู้ถั่วเหลือง
กอท.ฮล. 26B1190151154
รับรองฮาลาลถึง 10/05/2021
ไข่ไก่ยางมะตูมปรุงรส ตราเคซีเอฟ
กอท.ฮล. 26B1190381261
รับรองฮาลาลถึง 04/12/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: