แบรนด์ >> ถูกใจ
ถูกใจ
ชื่อแบรนด์ : ถูกใจ
บริษัท : บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
ที่อยู่ 99/9 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 12, 15-18 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ท็อปส์เนื้อสเต็ก 200 กรัม
กอท.ฮล. 30F2400010959
รับรองฮาลาลถึง 14/09/2019
น้ำตาลทรายขาวธรรมดา
กอท.ฮล. 74F1020010759
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำดื่มบรรจุขวด ตรา ท็อปส์ (1500 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230031156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำดื่มบรรจุขวด ตรา มายช้อยส์ (330 มล.,500 มล.,1000 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230051157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำดื่มบรรจุถ้วย ตรา มายช้อยส์ (220 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230021156
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำดื่มบรรจุถัง ตรา ถูกใจ (6000 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230041157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ครัวฮาลาลน้ำดื่มบรรจุถ้วย ตรา ถูกใจ (220 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230010856
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
น้ำดื่มบรรจุถัง ตรา มายช้อยส์ (6000 มล.)
กอท.ฮล. 90C7230061158
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015