แบรนด์ >> พอเพียง
พอเพียง
ชื่อแบรนด์ : พอเพียง
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)
ที่อยู่ 50 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทร : 089-1357424
เบอร์โทรสาร : 0-2468-1595
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 710230110857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2019
น้ำปลาแท้
กอท.ฮล. 710230110857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2021
น้ำส้มสายชูเทียม
กอท.ฮล. 710230120857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2019
น้ำส้มสายชูเทียม
กอท.ฮล. 710230120857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2021
น้ำมะนาว
กอท.ฮล. 710230130857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2019
น้ำมะนาว
กอท.ฮล. 710230130857
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2021
น้ำปลาผสม
กอท.ฮล. 710230150858
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2019
น้ำปลาผสม
กอท.ฮล. 710230150858
รับรองฮาลาลถึง 14/01/2021