แบรนด์ >> พอพียง
พอพียง
ชื่อแบรนด์ : พอพียง
บริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)
ที่อยู่ 50 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 75000
เบอร์โทร : 089-1357424
เบอร์โทรสาร : 0-2468-1595