แบรนด์ >> ช้างสามเศียร
ช้างสามเศียร
ชื่อแบรนด์ : ช้างสามเศียร
บริษัท : บริษัท โรงเส้นหมี่ชอเฮง จำกัด
ที่อยู่ 19 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ยายชา สามพราน นครปฐม 73110
เบอร์โทร : 034-225240 # 1357
เบอร์โทรสาร : 034-225241
แชร์หน้านี้ :
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ก๋วยเตี๋ยว
กอท.ฮล. 720240100841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
ก๋วยเตี๋ยว
กอท.ฮล. 720240050841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
เส้นหมี่
กอท.ฮล. 720240030841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019
เส้นหมี่
กอท.ฮล. 720240080841
รับรองฮาลาลถึง 15/08/2019