แบรนด์ >> ยานา ฟาร์ม
ยานา ฟาร์ม
ชื่อแบรนด์ : ยานา ฟาร์ม
บริษัท : ยานา ฟาร์ม
ที่อยู่ 116 หมู่ที่ 2 วังม่วง วังม่วง สระบุรี18220
เบอร์โทร : 0898106034, 0818069076
เบอร์โทรสาร : 025380603-2
แบรนด์ภายใต้บริษัท
แหนมเนื้อ
กอท.ฮล. 31E7730120360
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
ครีมชีท นมแพะ
กอท.ฮล. 61E7730130362
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
ครีมชีท นมแพะ
กอท.ฮล. 61E7730140362
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
น้ำองุ่น ยานาฟาร์ม
กอท.ฮล. 91E7730050359
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021