แบรนด์ >> ธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล
ธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล
ชื่อแบรนด์ : ธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล
บริษัท : บริษัท ธัญธารา ไทยเฮอร์เบิ้ล จำกัด
ที่อยู่ 294/83 หมู่บ้าน อาร์ เค ออฟฟิศ ปาร์ค ถนนร่มเกล้า คลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 0
เบอร์โทร : 089-6223389, 086-3025096
แบรนด์ภายใต้บริษัท
ซอฟท์ พลัส
กอท.ฮล. 12D5670161157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
ฟุต สปา
กอท.ฮล. 12D5670121157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
บอดี้ สครับ
กอท.ฮล. 12D5670111157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015
เฟเชียล บอล
กอท.ฮล. 12D5670011157
รับรองฮาลาลถึง 31/12/2015