สินค้า
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
เนื้อไก่ผสมกุ้งในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460040759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมว่านหางจระเข้และโกจิเบอรี่
กอท.ฮล. 19F0460050759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมไก่ก้อน
กอท.ฮล. 19F0460060759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ฟิล์มพีเอเอ็ม (อะคริลิคโคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860181258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาทูน่าผสมแครอทในซุปทูน่า
กอท.ฮล. 19F0460070759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ฟิล์มพีซีเอ็ม (โคโพลีเมอร์โคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860191258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาเฮกผสมผักในเยลลี่
กอท.ฮล. 19F0460080759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาดอลี่ผสมผักในเยลลี่
กอท.ฮล. 19F0460090759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาพอลล็อคผสมผักในเยลลี่
กอท.ฮล. 19F0460100759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
เมทัลไลท์โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860211258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาทูน่าผสมฟักทองในเยลลี่
กอท.ฮล. 19F0460110759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ฟิล์ม เอ็มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860221258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาทูน่าในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460120759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมกุ้งในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460130759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมปลาหมึกในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460140759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมปลาซาร์ดีนในน้ำ
กอท.ฮล. 19F0460150759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยู (ทวิสท์เกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860231259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาทูน่าผสมแครอทในเยลลี่ปลาทูน่า
กอท.ฮล. 19F0460160759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปลาทูน่าผสมไข่นกกระทา
กอท.ฮล. 19F0460170759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: อีจี)
กอท.ฮล. 19J2710010462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยูเอ็ม  (ทวิสท์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860241259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ปลาทูน่าผสมปูผง
กอท.ฮล. 19F0460180759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: อีจี เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710020462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ปลาทูน่าก้อนผสมผักในเยลลี่
กอท.ฮล. 19F0460190759
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: ไอแอล)
กอท.ฮล. 19J2710030462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: ไอแอล เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710040462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: เอเอฟ เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710050462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800010961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: บีเอฟ เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710060462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800020961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: ไฮไฟท์)
กอท.ฮล. 19J2710070462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวหอมมะลิ
กอท.ฮล. 17I2800030961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์เมีย (ตราสินค้า: ไฮไฟท์ เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710080462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800040961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: จีเอสแอล เซพ-อาร์ท)
กอท.ฮล. 19J2710090462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800050961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: บัดดี้โอลบลูแคน)
กอท.ฮล. 19J2710100462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ข้าวขาว
กอท.ฮล. 17I2800060961
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ไข่อาร์ทีเมีย (ตราสินค้า: บัดดี้โอลกรีนแคน)
กอท.ฮล. 19J2710110462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: