สินค้า
ฟิล์มพีเอ็ม (เพลนไซด์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860161258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีเอเอ็ม (อะคริลิคโคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860181258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีซีเอ็ม (โคโพลีเมอร์โคทเมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860191258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
เมทัลไลท์โพลิเอทีลีนเทเรฟทาเลต
กอท.ฮล. 18E5860211258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์ม เอ็มพีอีที
กอท.ฮล. 18E5860221258
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยู (ทวิสท์เกรดโพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860231259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
ฟิล์มพีทีดับเบิ้ลยูเอ็ม  (ทวิสท์เมทัลไลท์โพลีเอสเตอร์ฟิล์ม)
กอท.ฮล. 18E5860241259
รับรองฮาลาลถึง 22/12/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410010660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410020660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410030660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410040660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410050660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
ผลิตภัณฑ์กระป๋อง 3 ชิ้น
กอท.ฮล. 18D9730010758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ผลิตภัณฑ์กระป๋อง 2 ชิ้น
กอท.ฮล. 18D9730020758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ผลิตภัณฑ์ฝาเปิดง่าย
กอท.ฮล. 18D9730030758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ผลิตภัณฑ์ฝาธรรมดา
กอท.ฮล. 18D9730040758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ผลิตภัณฑ์กระป๋อง clubcan
กอท.ฮล. 18D9730050758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ผลิตภัณฑ์ฝา clubcan
กอท.ฮล. 18D9730060758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ถุงบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  ตรา Intasept
กอท.ฮล. 18F2860010759
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2020
ถุงบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม  ตรา RAPAK
กอท.ฮล. 18F2860020759
รับรองฮาลาลถึง 28/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: