สินค้า
ถุงพลาสติกใส NYLON / LLDPE ตรา TRC
กอท.ฮล. 18H1850091260
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
-
กอท.ฮล. 18J0640130162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
ถุงพลาสติกใส LLDPE ตรา TRC
กอท.ฮล. 18H1850011260
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
-
กอท.ฮล. 18J0640050162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
HDPE สีใส พิมพ์
กอท.ฮล. 18J2150010362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
ถุงในพลาสติก ตราแปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก
กอท.ฮล. 18I7950021261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
ผลิตภัณฑ์ฝา clubcan
กอท.ฮล. 18D9730060758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640290162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410030660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640210162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640120162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
LLDPE สี ไม่พิมพ์
กอท.ฮล. 18J2150080362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640040162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
กระสอบและผ้าพลาสติกสานเคลือบและไม่เคลือบ ตราแปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบพลาสติก
กอท.ฮล. 18I7950011261
รับรองฮาลาลถึง 06/12/2019
ถุงพลาสติกสี HDDPE พิมพ์สี ตรา TRC
กอท.ฮล. 18H1850081260
รับรองฮาลาลถึง 19/12/2019
ผลิตภัณฑ์กระป๋อง clubcan
กอท.ฮล. 18D9730050758
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640280162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
พลาสติกฟิล์ม
กอท.ฮล. 18G2410020660
รับรองฮาลาลถึง 11/06/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640200162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
LLDPE สี พิมพ์
กอท.ฮล. 18J2150070362
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640030162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
-
กอท.ฮล. 18J0640190162
รับรองฮาลาลถึง 08/01/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: