สินค้า
โกดังเก็บสินค้า
กอท.ฮล. 102J1530010362
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021
รับรองกระบวนการจัดเก็บสินค้าตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 102I7410010961
รับรองฮาลาลถึง 08/07/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C7280010756
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F7290011259
รับรองฮาลาลถึง 26/11/2020
อาหารฮาลาล
กอท.ฮล. 100C1910010255
รับรองฮาลาลถึง 01/12/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100G8350011060
รับรองฮาลาลถึง 11/10/2020
ครัวฮาลาลในศูนย์อาหารโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
กอท.ฮล. 100I1630010861
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H5010010361
รับรองฮาลาลถึง 07/04/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100H8180010661
รับรองฮาลาลถึง 06/03/2021
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102C4495590562
รับรองฮาลาลถึง 27/05/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100D7620010158
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100E4100010758
รับรองฮาลาลถึง 03/08/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C3770010355
รับรองฮาลาลถึง 05/05/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100F2610010759
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B8200010354
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B4040010852
รับรองฮาลาลถึง 28/02/2021
ครัวอาหารฮาลาลโรงแรมรีเจนท์ รามคำแหง
กอท.ฮล. 100B7700011253
รับรองฮาลาลถึง 10/12/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B1540010851
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
คลังสินค้า
กอท.ฮล. 102K1870011062
รับรองฮาลาลถึง 30/09/2020
ครัวฮาลาล โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ (สำหรับผู้ป่วย)
กอท.ฮล. 100B7850010154
รับรองฮาลาลถึง 18/02/2021
ร้านอาหารฮาลาล
กอท.ฮล. 100D8350010358
รับรองฮาลาลถึง 06/08/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B2540011251
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100D3710010657
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100B2460011251
รับรองฮาลาลถึง 06/09/2020
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100A6720010449
รับรองฮาลาลถึง 24/03/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100E6240010958
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
ครัวฮาลาล  (ห้องอาหาร The Circle)  โรงแรม เบลลา เอ็กซ์เพรส
กอท.ฮล. 100G1870010360
รับรองฮาลาลถึง 14/03/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100C1420010255
รับรองฮาลาลถึง 08/04/2021
ครัวฮาลาล
กอท.ฮล. 100E1580010758
รับรองฮาลาลถึง 09/07/2020