สินค้า
เป็ดชำแหละ
กอท.ฮล. 255180180457
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A9800080156
รับรองฮาลาลถึง 07/01/2020
1.3 ริบอาย
กอท.ฮล. 30B2980070258
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
บั้นท้ายไก่แช่แข็ง  ตรา ARO
กอท.ฮล. 20H4860080361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
สันในแช่แข็ง ตราเอสวีเอฟ
กอท.ฮล. 20F8720041259
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
บั้นท้ายไก่ (แช่แข็ง)
กอท.ฮล. 20A4650190662
รับรองฮาลาลถึง 31/05/2020
สไบนาง
กอท.ฮล. 30E6330320162
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2020
ผลิตภัณฑ์คอเป็ด และหัวเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลามตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430110262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
เนื้อวัวบด
กอท.ฮล. 30J3060310462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ซี่โครงวัว
กอท.ฮล. 30B0470340762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
มันไก่/หนังไก่ไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710250662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ขา C (ตีนไก่)
กอท.ฮล. 20I2400100861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
-
กอท.ฮล. 30F8890060260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
สันในวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810410260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อแดงวัวโคขุน ตรานิดา บีฟ
กอท.ฮล. 30 I646 013 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2019
เนื้อวัวบด ไม่มีกระดูก
กอท.ฮล. 30F9820150861
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
ปีกบน แช่แย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780140256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20A1560150356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2020
สันใน FLT ตราS-PURE
กอท.ฮล. 200794110756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
Chicken Steak
กอท.ฮล. 204330280744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2020
ขาไก่ ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794590756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ตูดไก่
กอท.ฮล. 205180810961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202130310362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
ปีกบนไก่ 1,000 กรัม
กอท.ฮล. 20C6460251161
รับรองฮาลาลถึง 08/11/2020
แก้วมังกรอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 37G3680190561
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020
เนื้อน่องไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง ตราเอโร่
กอท.ฮล. 20F8710131259
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
ริ้วดำ
กอท.ฮล. 30E6330240159
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2020
ชิ้นส่วนไก่ประเภอเครื่องใน
กอท.ฮล. 20J4660070662
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
คอไก่  ตรา GLB
กอท.ฮล. 20A3280200356
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2022
ชายท้อง
กอท.ฮล. 30J3060230462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อส่วนน่องตัดแต่ง
กอท.ฮล. 20E6320020958
รับรองฮาลาลถึง 26/03/2020
น่องล้วน
กอท.ฮล. 20B7260071057
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
โหนกวัวโคขุน - โหนกวัวโคขุนแช่แข็ง /เนื้อลายวัวโคขุนสไลด์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 30B0470300361
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: