สินค้า
ท็อปส์ปีกบนไก่
กอท.ฮล. 20C5410040356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
เนื้อหน้าอกลอกหนัง
กอท.ฮล. 20G4470170662
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อบีแอลลอกหนัง SBL ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794400756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ทีโบนวัวโคขุน
กอท.ฮล. 30 I646 002 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
หัวใจ ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794250756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
สะโพกและชิ้นส่วนสะโพก
กอท.ฮล. 201010150856
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
เอ็นไก่ ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794120756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
เนื้อไก่บดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730110861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
-
กอท.ฮล. 200792171156
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
-
 
-
กอท.ฮล. 200793960756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 202130280362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
คอไก่และหัวไก่
กอท.ฮล. 205180590961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
โหนกโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060150462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
Chicken Breast Skin - off
กอท.ฮล. 20J5920030662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
โหนก / หางวัว
กอท.ฮล. 30G0210160360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2021
ชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 201171291160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ท็อปส์อกไก่ลอกหนัง
กอท.ฮล. 20C5410120356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
Value Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330320145
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
เครื่องในผ่า ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794480756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
สะโพกบนวัวโคขุน
กอท.ฮล. 30 I646 010 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
สันในไก่แช่แข็ง ตรา Sun Valley
กอท.ฮล. 20A8020190162
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2022
ปลายปีก
กอท.ฮล. 20G4470090660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
เนื้อไก่ยากิ ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794330756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
Pea Starch/ China
กอท.ฮล. 30F8890080260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ไก่ตัว
กอท.ฮล. 201010250856
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
ปีกปลาย 2JW ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794200756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ผลิตภัณฑ์คอเป็ด และหัวเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลามตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430110262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
น่องล้วน DS  ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794040756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
สันในไก่แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730030861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: