สินค้า
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20E8390060359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ทีโบนโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060160462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20E8390070359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D9710080662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อโหนกโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160040462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
สันไหล่
กอท.ฮล. 30J3060170462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20E8390080359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20D9710090662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อเสือร้องไห้โคขุน
กอท.ฮล. 30B2160050462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ปลาช่อน
กอท.ฮล. 30J3060180462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20E8390090359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20D9710100662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
STEAM COOKED CHICKEN STRIPS
กอท.ฮล. 24E9560010559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
เนื้อน่องลายโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160060462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
มันและน่องไก่
กอท.ฮล. 20E8390100359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D9710110662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
FROZEN IQF STEAM COOKED CHICKEN BREAST DICED 13 MM
กอท.ฮล. 24E9560020559
รับรองฮาลาลถึง 30/04/2020
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
จำหน่ายไก่สด
กอท.ฮล. 20D9850010458
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อร่องซี่โครง
กอท.ฮล. 30J3060200462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เศษและเนื้อบด
กอท.ฮล. 20E8390110359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D9710120662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160070462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: