สินค้า
-
 
-
กอท.ฮล. 200794750756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
เนื้อหน้าอกลอกหนัง
กอท.ฮล. 20G4470170662
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 200710960962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์โครงไก่
กอท.ฮล. 20C5410050356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
โครงไก่และชิ้นส่วนจากโครงไก่
กอท.ฮล. 205180600961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ขาไก่ ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794590756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
โครงไก่
กอท.ฮล. 20F9740130762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
น่องล้วน
กอท.ฮล. 20B7260071057
รับรองฮาลาลถึง 31/08/2020
สะโพกไก่ติดกระดูกแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730100861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
มันไก่/หนังไก่ไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710250662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20J7000120762
รับรองฮาลาลถึง 17/07/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทตูดไก่
กอท.ฮล. 202142580256
รับรองฮาลาลถึง 24/02/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20D9710090662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น.ส.(น่องติดสะโพก)
กอท.ฮล. 20I2400060861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
สันคอวัวออสเตรเลียสเต็กแช่แข็ง
กอท.ฮล. 30F9810880262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 200710970962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
เครื่องในชุดพะโล้  ภายใต้หลักการอิสลาม
กอท.ฮล. 255460390255
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810420260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
เนื้อไหล่สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250051159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อแดงโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060130462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เนื้อน่องวัวโคขุน
กอท.ฮล. 30 I646 005 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
เนื้อ BL-THIGH ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794150756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
บั้นท้ายไก่และชิ้นส่วนจากบั้นท้ายไก่
กอท.ฮล. 205180810961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F6650230160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 200793990756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
เป็ดชำแหละ  (ตราซีพี)
กอท.ฮล. 255180160956
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
โครงไก่และชิ้นส่วนจากโครงไก่
กอท.ฮล. 205180860961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
Value Chicken Patty
กอท.ฮล. 204330320145
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ซี่โครงวัว
กอท.ฮล. 30B0470340762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
ท็อปส์กึ๋นไก่
กอท.ฮล. 20C5410130356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ปีกเป็ดและชิ้นส่วนจากปีกเป็ด
กอท.ฮล. 255180670961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เศษบีแอล ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794670756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลามโดยพนักงานมุสลิม
กอท.ฮล. 200710010941
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เนื้อสะโพกไก่หั่นชิ้นแช่แข็ง ตรา Sun Valley
กอท.ฮล. 20A8020200162
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2022
ตับล้วน ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794510756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 20F9740050762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: