สินค้า
ลิ้นวัวโคขุน
กอท.ฮล. 30 I646 015 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
เศษเนื้อไก่/ เนื้อไก่บด
กอท.ฮล. 205180840961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เครื่องใน
กอท.ฮล. 20B9580071259
รับรองฮาลาลถึง 08/03/2021
ท็อปส์เนื้อน่องไก่ติดสะโพกหั่นชิ้น
กอท.ฮล. 20C5410170356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ปีกบน
กอท.ฮล. 20F6650330160
รับรองฮาลาลถึง 30/11/2020
สะโพกเป็ดและชิ้นส่วนจากสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180650961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
หาง
กอท.ฮล. 30I2260080261
รับรองฮาลาลถึง 08/02/2021
คอเป็ดและหัวเป็ด
กอท.ฮล. 255180980961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เนื้อซี่โครง
กอท.ฮล. 30G0210240360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2021
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
Fully Cooked Chicken McNuggets
กอท.ฮล. 204330140744
รับรองฮาลาลถึง 01/06/2021
ปีกไก่และชิ้นส่วนจากปีกไก่
กอท.ฮล. 205180800961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เทสโก้ปีกบนไก่
กอท.ฮล. 20F1930080659
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
Sodium Carboxymethyl cellulose / Japan
กอท.ฮล. 30F8890010260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
เนื้อไก่กระทะแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I0730120861
รับรองฮาลาลถึง 04/08/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 201010040856
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
เอ็นไก่ ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794710756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 202130300362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
-
 
-
กอท.ฮล. 200794880756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ไก่ตัว ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794550756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ปากหนามวัวแช่แข็ง
กอท.ฮล. 30F9810920262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
สะโพกไก่และชิ้นส่วนจากสะโพกไก่
กอท.ฮล. 205180520961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ซี่โครงวัว
กอท.ฮล. 30B0470340762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
สันแหลมวัว แองกัสออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810440260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 201171261160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
สันแหลมวัวโคขุน - สันแหลมวัวโคขุนแช่แข็ง /สันแหลมวัวโคขุนแช่แข็งตัด 2-3 /สันแหลมวัวโคขุนสเต็กแช่แข็ง /เนื้อสันแหลมวัวโคขุน(ขึ้นรูป)แช่แข็ง /เนื้อสันแหลมวัวโคขุนสไลด์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 30B0470080358
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
น่องติดสะโพกเป็ดและชิ้นส่วนจากน่องติดสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180920961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เสือร้องไห้วัวโคขุน
กอท.ฮล. 30 I646 007 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2020
อกไก่และชิ้นส่วนจากอกไก่
กอท.ฮล. 205180760961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 20A1560160356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ท็อปส์ปีกกลางไก่ผ่า
กอท.ฮล. 20C5410090356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
Chicken Tenderloin
กอท.ฮล. 20J5920020662
รับรองฮาลาลถึง 26/06/2021
โรงเชือดโคถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J2500010462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2021
ปีกไก่บนแช่แข็ง ตรา Sun Valley
กอท.ฮล. 20A8020160162
รับรองฮาลาลถึง 13/01/2022
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 205180880961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เทสโก้ชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20F1930160659
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: