สินค้า
ลูกชิ้นเอ็นเนื้อ
กอท.ฮล. 37J7590020762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
แก้วมังกรอบแห้งแบบแช่เยือกแข็ง
กอท.ฮล. 37G3680190561
รับรองฮาลาลถึง 30/05/2020