สินค้า
เชือดแพะตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 34A8790010650
รับรองฮาลาลถึง 15/06/2020
เชือดแกะตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 34A8790020650
รับรองฮาลาลถึง 15/06/2020
เนื้อลูกแกะ
กอท.ฮล. 34D9250030558
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020