สินค้า
เบอร์เกอร์เนื้อ
กอท.ฮล. 34B0470330461
รับรองฮาลาลถึง 07/03/2021
ขาหน้าแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470191159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ขาหลังแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470201159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ซี่โครงแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470211159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อแพะตัดชิ้น แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470221159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020