สินค้า
4.2 ซี่โครงแกะ
กอท.ฮล. 34B2980520262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
เนื้อแพะตัดชิ้น แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470221159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
4.1 ขาแกะ
กอท.ฮล. 34B2980510262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
ซี่โครงแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470211159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
4. ชำแหละและตัดแต่งเนื้อแกะ
กอท.ฮล. 34B2980030256
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
ขาหลังแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470201159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
3.2 น่องแพะ
กอท.ฮล. 34B2980500262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
ขาหน้าแพะ แช่แข็ง
กอท.ฮล. 34B0470191159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
3.1 ซี่โครงแพะ
กอท.ฮล. 34B2980490262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
เบอร์เกอร์เนื้อ
กอท.ฮล. 34B0470330461
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
3. ชำแหละและตัดแต่งเนื้อแพะ
กอท.ฮล. 34B2980020256
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
เนื้อลูกแกะ
กอท.ฮล. 34D9250030558
รับรองฮาลาลถึง 03/03/2020
4.3 สันนอกแกะ
กอท.ฮล. 34B2980530262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020