สินค้า
โทมาฮอว์ค
กอท.ฮล. 30G0210300361
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2020
เนื้อหั่นเต๋า
กอท.ฮล. 30J3060380462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
-
กอท.ฮล. 30F8890120260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อสันแหลมวัว ไม่มีกระดูก
กอท.ฮล. 30F9820100260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
สันสะโพกโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060050462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
-
กอท.ฮล. 30F8890040260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อสันแหลมวัว ไม่มีกระดูก
กอท.ฮล. 30F9820010260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160070462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
ซี่โครงเนื้อวัว
กอท.ฮล. 30J3060460462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เชือดโคถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30I0230010761
รับรองฮาลาลถึง 24/07/2020
ตับ
กอท.ฮล. 30E6330020159
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2020
สันนอกวัว ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810190260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อสันแหลมวัว ไม่มีกระดูก
กอท.ฮล. 30F9820180861
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
1.5 สันนอก
กอท.ฮล. 30B2980080258
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
เนื้อแดงโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060130462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เสื้อร้องไห้วัวโคขุน - เสื้อร้องไห้โคขุนตัดชิ้น /เสื้อร้องไห้วัวโคขุนแช่แข็ง /เสื้อร้องไห้วัวโคขุน (ขึ้นรูป) แช่แข็ง /เสื้อร้องไห้วัวโคขุนสไลด์แช่แข็ง
กอท.ฮล. 30B0470100358
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
สามชั้นวัวโคขุน ตรานิดา บีฟ
กอท.ฮล. 30 I646 012 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2019
ปาก
กอท.ฮล. 30E6330180159
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2020
สันแหลมวัวออสเตรเลีย สเต็ก แช่แข็ง
กอท.ฮล. 30F9810820262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
เนื้อริปอาย ตรานิพล
กอท.ฮล. 30J2500100462
รับรองฮาลาลถึง 21/04/2020
ใบพาย
กอท.ฮล. 30G0210200360
รับรองฮาลาลถึง 27/03/2020
สันแหลมสเต็ก
กอท.ฮล. 30J3060290462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
มันวัว
กอท.ฮล. 30B0470370762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
สันแหลมวัวโคขุน ตรานิดา บีฟ
กอท.ฮล. 30 I646 004 11 61
รับรองฮาลาลถึง 06/11/2019
ไข่ดัน
กอท.ฮล. 30E6330100159
รับรองฮาลาลถึง 20/01/2020
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810740262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: