สินค้า
เชือดสัตว์ (โค) ตามหลักศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 30J7350010462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ทีโบนโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060160462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อโหนกโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160040462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
สันไหล่
กอท.ฮล. 30J3060170462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อเสือร้องไห้โคขุน
กอท.ฮล. 30B2160050462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ปลาช่อน
กอท.ฮล. 30J3060180462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อน่องลายโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160060462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อร่องซี่โครง
กอท.ฮล. 30J3060200462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อลูกมะพร้าวโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160070462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อสะโพกสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250101159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อซี่โครงถอดกระดูก
กอท.ฮล. 30J3060210462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อทีโบนโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160080462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อสันเอวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250081159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ใบบัวสเต๊ก
กอท.ฮล. 30J3060220462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อริบอายโคขุน
กอท.ฮล. 30B2160090462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อน่องสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ชายท้อง
กอท.ฮล. 30J3060230462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อสามชั้น
กอท.ฮล. 30B2160100462
รับรองฮาลาลถึง 10/04/2020
เนื้อเสือร้องไห้สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
บังลม
กอท.ฮล. 30J3060240462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
เนื้อขั้วตับ
กอท.ฮล. 30J3060250462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810420260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
น่องแก้ว
กอท.ฮล. 30J3060260462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย ชิ้น
กอท.ฮล. 30F9810430260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ลิ้น
กอท.ฮล. 30J3060270462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
สันแหลมวัว แองกัสออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810440260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
กระดูกซุผป
กอท.ฮล. 30J3060280462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
ซี่โครงวัว
กอท.ฮล. 30B0470340762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
สันแหลมสเต็ก
กอท.ฮล. 30J3060290462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
กระดูกซุปวัว
กอท.ฮล. 30B0470350762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2020
สันในสเต็ก
กอท.ฮล. 30J3060300462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2020
สันในวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810410260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: