สินค้า
ทีโบนโคขุน
กอท.ฮล. 30J3060160462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
ดรายเอจ บีฟ เบอร์เกอร์ (480 กรัม, 600 กรัม, 720 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250121159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ปลาช่อน
กอท.ฮล. 30J3060180462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เนื้อใบพายสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250111159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อลูกมะพร้าวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250091159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อร่องซี่โครง
กอท.ฮล. 30J3060200462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เนื้อสะโพกสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250101159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อซี่โครงถอดกระดูก
กอท.ฮล. 30J3060210462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เนื้อสันเอวสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250081159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อน่องสไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250071159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ชายท้อง
กอท.ฮล. 30J3060230462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
เนื้อเสือร้องไห้สไลซ์ดแช่แข็ง (150 กรัม, 500 กรัม)
กอท.ฮล. 30D9250061159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810420260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
สันนอกวัว แองกัส ออสเตรเลีย ชิ้น
กอท.ฮล. 30F9810430260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
ลิ้น
กอท.ฮล. 30J3060270462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
กระดูกซุผป
กอท.ฮล. 30J3060280462
รับรองฮาลาลถึง 05/04/2021
ซี่โครงวัว
กอท.ฮล. 30B0470340762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
กระดูกซุปวัว
กอท.ฮล. 30B0470350762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
สันในวัว แองกัส ออสเตรเลีย สเต๊ก
กอท.ฮล. 30F9810410260
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2021
กระดูกขาวัว
กอท.ฮล. 30B0470360762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
มันวัว
กอท.ฮล. 30B0470370762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
กีบเท้าวัว
กอท.ฮล. 30B0470390762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
หางวัวติดหนัง
กอท.ฮล. 30B0470400762
รับรองฮาลาลถึง 05/07/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: