สินค้า
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนนอกเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430070262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ผลิตภัณฑ์น่องเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430080262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ผลิตภัณฑ์ปีกเป็ด และชิ้นส่วนปีก ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430090262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ผลิตภัณฑ์เศษเนื้อเป็ด / สันในเป็ดบด ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430100262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ผลิตภัณฑ์คอเป็ด และหัวเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลามตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430110262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ผลิตภัณฑ์เครื่องในเป็ด และชิ้นส่วนเครื่องใน ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430120262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
สะโพกเป็ดต้มน้ำมัน
กอท.ฮล. 255460380255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
สะโพกเป็ดต้มน้ำมัน
กอท.ฮล. 255460380255
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2022
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460351253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2022
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460341253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2022
อกเป็ดรมควันหั่นเต๋า
กอท.ฮล. 25H6780251162
รับรองฮาลาลถึง 13/11/2020
อกเป็ดรมควันหั่นเต๋า
กอท.ฮล. 25H6780251162
รับรองฮาลาลถึง 07/08/2021
เชือดเป็ดตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 255180020948
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2021
เป็ดย่าง
กอท.ฮล. 25A2150690650
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2021
เป็ดชำแหละ  (ตราซีพี)
กอท.ฮล. 255180160956
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
อกเป็ดและชิ้นส่วนจากอกเป็ด
กอท.ฮล. 255180630961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
น่องเป็ดและชิ้นส่วนจากน่องเป็ด
กอท.ฮล. 255180640961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
สะโพกเป็ดและชิ้นส่วนจากสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180650961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
น่องติดสะโพกเป็ดและชิ้นส่วนจากน่องติดสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180660961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ปีกเป็ดและชิ้นส่วนจากปีกเป็ด
กอท.ฮล. 255180670961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
บั้นท้ายเป็ดและชิ้นส่วนจากบั้นท้ายเป็ด
กอท.ฮล. 255180680961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เศษเนื้อเป็ด/ เนื้อเป็ดบด
กอท.ฮล. 255180710961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
คอเป็ดและหัวเป็ด
กอท.ฮล. 255180720961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เครื่องในเป็ดและชิ้นส่วนเครื่องในเป็ด
กอท.ฮล. 255180740961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ชิ้นส่วนเป็ดอื่น ๆ
กอท.ฮล. 255180750961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เชือดเป็ดตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 25C3930011155
รับรองฮาลาลถึง 28/11/2020
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460331253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2022