สินค้า
สะโพกเป็ดต้มน้ำมัน
กอท.ฮล. 255460380255
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ผลิตภัณฑ์น่องเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430080262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
น่องติดสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180920961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
สะโพกเป็ดต้มน้ำมัน
กอท.ฮล. 255460380255
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460351253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนนอกเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430070262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
โครงเป็ด
กอท.ฮล. 255180990961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
น่องติดสะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180660961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
สะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180910961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460341253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เป็ด
กอท.ฮล. 25D9250141159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2019
คอเป็ดและหัวเป็ด
กอท.ฮล. 255180980961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
สะโพกเป็ด
กอท.ฮล. 255180650961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ประเภทน่องเป็ด
กอท.ฮล. 255180900961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เนื้อเป็ด
กอท.ฮล. 25F0670030459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
คอเป็ดและหัวเป็ด
กอท.ฮล. 255180720961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เศษเนื้อเป็ด/ เนื้อเป็ดบด
กอท.ฮล. 255180970961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ประเภทน่องเป็ด
กอท.ฮล. 255180640961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ประเภทชิ้นส่วนอกเป็ด
กอท.ฮล. 255180890961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เป็ดย่าง
กอท.ฮล. 25A2150690650
รับรองฮาลาลถึง 22/05/2020
เป็ดย่างเลาะกระดูก
กอท.ฮล. 255460331253
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
เครื่องในชุดพะโล้  ภายใต้หลักการอิสลาม
กอท.ฮล. 255460390255
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
มันเป็ด/ หนังเป็ด
กอท.ฮล. 255180960961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ประเภทชิ้นส่วนอกเป็ด
กอท.ฮล. 255180630961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เป็ดชำแหละ
กอท.ฮล. 255180180457
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ผลิตภัณฑ์เครื่องในเป็ด และชิ้นส่วนเครื่องใน ภายใต้หลักาการอิสลาม ตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430120262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
เป็ดย่างปักกิ่ง  ภายใต้หลักการอิสลาม
กอท.ฮล. 255460300153
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2020
มันเป็ด/ หนังเป็ด
กอท.ฮล. 255180700961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
เป็ดชำแหละ  (ตราซีพี)
กอท.ฮล. 255180160956
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 255180750961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ผลิตภัณฑ์คอเป็ด และหัวเป็ด ภายใต้หลักาการอิสลามตรา Dalee
กอท.ฮล. 250430110262
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2022
ตูดเป็ด
กอท.ฮล. 255180940961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: