สินค้า
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20D7780100159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D7780110159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ขาและชิ้นส่วนขา
กอท.ฮล. 20D7780120159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D7780130159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D7780140159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D7780160159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20A1560030356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ประเภทชิ้นส่วนหน้าอก
กอท.ฮล. 20A1560040356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20A1560050356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ  ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 202130170356
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20A1560060356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20A1560070356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040060956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20A1560080356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A1560090356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20A1560100356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
มันไก่ / หนัง
กอท.ฮล. 20A1560110356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040070956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20A1560120356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20A1560130356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20A1560140356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20A1560150356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 20A1560160356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040090956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 201171261160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนน่อง
กอท.ฮล. 201171271160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
บั้นท้ายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040100956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนสะโพก
กอท.ฮล. 201171281160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 201171291160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 201171301160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: