สินค้า
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20D7780100159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D7780110159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ขาและชิ้นส่วนขา
กอท.ฮล. 20D7780120159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D7780130159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D7780140159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D7780160159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: