สินค้า
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20D7780100159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D7780110159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ขาและชิ้นส่วนขา
กอท.ฮล. 20D7780120159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D7780130159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D7780140159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D7780160159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20A1560030356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ประเภทชิ้นส่วนหน้าอก
กอท.ฮล. 20A1560040356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20A1560050356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ  ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 202130170356
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20A1560060356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20A1560070356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040060956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20A1560080356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A1560090356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20A1560100356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
มันไก่ / หนัง
กอท.ฮล. 20A1560110356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040070956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20A1560120356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20A1560130356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20A1560140356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20A1560150356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่อื่น ๆ
กอท.ฮล. 20A1560160356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
คอเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040090956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 201171261160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนน่อง
กอท.ฮล. 201171271160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
บั้นท้ายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040100956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนสะโพก
กอท.ฮล. 201171281160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 201171291160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 201171301160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนสันใน
กอท.ฮล. 201171311160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เทสโก้ เนื้อไก่หั่นชิ้น 1000 กรัม
กอท.ฮล. 20F1930170961
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
หนังไก่/มันไก่
กอท.ฮล. 201171321160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนเท้าไก่/ข้อไก่/เอ็นข้อ
กอท.ฮล. 201171331160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เทสโก้ ปีกบนไก่ 1000 กรัม
กอท.ฮล. 20F1930180961
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
โครงไก่/โครงบด
กอท.ฮล. 201171341160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนของเครื่องใน
กอท.ฮล. 201171351160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
บั้นท้ายไก่
กอท.ฮล. 201171361160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เทสโก้ น่องติดสะโพกไก่ 950 กรัม
กอท.ฮล. 20F1930190961
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
คอไก่
กอท.ฮล. 201171371160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เศษเนื้อ
กอท.ฮล. 201171381160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 201171391160
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เทสโก้ อกไก่ 1000 กรัม
กอท.ฮล. 20F1930200961
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 205180010944
รับรองฮาลาลถึง 07/06/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 205180010944
รับรองฮาลาลถึง 07/09/2020
เทสโก้ ชิ้นส่วนไก่ 1000 กรัม แพ็ค
กอท.ฮล. 20F1930210961
รับรองฮาลาลถึง 05/09/2020
ชิ้นส่วนไก่แช่เย็น. แช่แข็ง
กอท.ฮล. 20I4830010961
รับรองฮาลาลถึง 09/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทสะโพก
กอท.ฮล. 202130200362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 202130210362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 202130220362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทตูดไก่
กอท.ฮล. 202130230362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 202130240362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ตัดแต่งแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8860020359
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทมันไก่และหนังไก่
กอท.ฮล. 202130250362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเศษเนื้อและเนื้อบด
กอท.ฮล. 202130260362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทคอและหัว
กอท.ฮล. 202130270362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 200710720958
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทโครงไก่
กอท.ฮล. 202130280362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
เนื้อไก่อนามัย
กอท.ฮล. 200710900962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเครื่องในและชิ้นเครื่องใน
กอท.ฮล. 202130290362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
ชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 200710910962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์น่องไก่
กอท.ฮล. 20C5410020356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 202130300362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่อง
กอท.ฮล. 200710920962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์สะโพกไก่
กอท.ฮล. 20C5410030356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 202130310362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
สะโพก
กอท.ฮล. 200710930962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์ปีกบนไก่
กอท.ฮล. 20C5410040356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 200710940962
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ท็อปส์โครงไก่
กอท.ฮล. 20C5410050356
รับรองฮาลาลถึง 22/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 200710950962
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2022
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: