สินค้า
น่องติดสะโพกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040040956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ปีกเต็ม 3JW ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794410756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
น่องไก่
กอท.ฮล. 20J7000030762
รับรองฮาลาลถึง 17/07/2020
 -
กอท.ฮล. 200791831055
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
สะโพกไก่ติดกระดูกแช่แข็ง  ตรา ARO
กอท.ฮล. 20H4860140361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ประเภทปีกและชิ้นส่วนปีก ตราทีเอฟจี
กอท.ฮล. 20J1040060362
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
เนื้อบดไก่ ตรา GLB
กอท.ฮล. 20A3280190356
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2022
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20E8390060359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
บั้นท้าย
กอท.ฮล. 201010180856
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2021
ประเภทเศษเนื้อไก่/เนื้อบดไก่
กอท.ฮล. 20E2340150958
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เศษเนื้อไก่/ เนื้อไก่บด
กอท.ฮล. 205180840961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
ปีกกลางเต็ม แช่แย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780120256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
โครงไก่ ตรา S-PURE
กอท.ฮล. 200794090756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ขา C (ตีนไก่)
กอท.ฮล. 20I2400100861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
โครงไก่ ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794570756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
โครง
กอท.ฮล. 20B9580061259
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2020
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทเครื่องในและชิ้นเครื่องใน
กอท.ฮล. 202130290362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
เนื้ออกไก่ตัดชิ้นแช่แข็ง  ตรา ARO
กอท.ฮล. 20H4860060361
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2020
ชิ้นส่วนอกไก่  ตรา GLB
กอท.ฮล. 20A3280110356
รับรองฮาลาลถึง 19/03/2022
แผนกแบ่งบรรจุเนื้อไก่
กอท.ฮล. 20B3860010652
รับรองฮาลาลถึง 01/01/2020
เทสโก้ขาไก่
กอท.ฮล. 20J2680100462
รับรองฮาลาลถึง 24/04/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ประเภทชิ้นส่วนอกไก่
กอท.ฮล. 205180760961
รับรองฮาลาลถึง 02/09/2021
2.4 น่องไก่
กอท.ฮล. 20B2980460262
รับรองฮาลาลถึง 03/02/2020
เนื้ออกไก่ แช่เย็น-แช่แข็ง ตรารูปไก่สีแดงและอักษร LTC
กอท.ฮล. 204780040256
รับรองฮาลาลถึง 13/02/2020
ชิ้นส่วนไก่ประเภอเครื่องใน
กอท.ฮล. 20J4660070662
รับรองฮาลาลถึง 02/06/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 200794010756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
ปีกเต็ม
กอท.ฮล. 20I2400020861
รับรองฮาลาลถึง 31/07/2020
เครื่องในพวง ตรา BETAGRO
กอท.ฮล. 200794490756
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2022
คอและหัวไก่
กอท.ฮล. 20J7000110762
รับรองฮาลาลถึง 17/07/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ ประเภทน่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 202130210362
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
เครื่องใน
กอท.ฮล. 20G4470040660
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2020
ประเภทสันใน ตราทีเอฟจี
กอท.ฮล. 20J1040140362
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2019
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: