สินค้า
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ
กอท.ฮล. 20F9740020762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
น่องติดสะโพกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040040956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
อก
กอท.ฮล. 20F9740030762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20A1560030356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
น่อง
กอท.ฮล. 20F9740040762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ประเภทชิ้นส่วนหน้าอก
กอท.ฮล. 20A1560040356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
สะโพก
กอท.ฮล. 20F9740050762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20A1560050356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ  ประเภทชิ้นส่วนอก
กอท.ฮล. 202130170356
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20F9740060762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
สะโพก
กอท.ฮล. 20A1560060356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปีกและชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 20F9740070762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20A1560070356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040060956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20F9740080762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20A1560080356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20F9740090762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20A1560090356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
มันไก่ / หนังไก่
กอท.ฮล. 20F9740100762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20A1560100356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20F9740110762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
มันไก่ / หนัง
กอท.ฮล. 20A1560110356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ปีกปลายเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040070956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 20F9740120762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
เศษเนื้อ / เนื้อบด
กอท.ฮล. 20A1560120356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20F9740130762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 20A1560130356
รับรองฮาลาลถึง 12/03/2021
ขาเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040080956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: