สินค้า
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D9710080662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20D9710090662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20D9710100662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D9710110662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
จำหน่ายไก่สด
กอท.ฮล. 20D9850010458
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D9710120662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
คอ
กอท.ฮล. 20D9710130662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D9710140662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20D9710150662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
สันในไก่
กอท.ฮล. 20D9710160662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เนื้อส่วนขา
กอท.ฮล. 20D9710170662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ชิ้นส่วนอกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710180662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710190662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710200662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
น่องติดสะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710210662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710220662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ตูดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710230662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขาไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710240662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
มันไก่/หนังไก่ไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710250662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ชิ้นส่วนไก่ชำแหละ
กอท.ฮล. 20F9740020762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
น่องติดสะโพกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040040956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
เศษเนื้อไก่แก่/เนื้อบดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710260662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
อก
กอท.ฮล. 20F9740030762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
คอไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710270662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
น่อง
กอท.ฮล. 20F9740040762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
ปากเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040050956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2020
โครงไก่ไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710280662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
สะโพก
กอท.ฮล. 20F9740050762
รับรองฮาลาลถึง 18/07/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: