สินค้า
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D9710080662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20D9710090662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20D9710100662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D9710110662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D9710120662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
คอ
กอท.ฮล. 20D9710130662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2021
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D9710140662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
สะโพก
กอท.ฮล. 20D7780100159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20D9710150662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
สันในไก่
กอท.ฮล. 20D9710160662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เนื้อส่วนขา
กอท.ฮล. 20D9710170662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ชิ้นส่วนอกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710180662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
น่องไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710190662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710200662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D7780160159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2021
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490021152
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
เนื้อเป็ดบดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040010956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
น่องติดสะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710210662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
ไก่สดทั้งตัว
กอท.ฮล. 206390020356
รับรองฮาลาลถึง 13/03/2022
ปีกและชิ้นส่วนปีกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710220662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
อกเป็ดเนื้อล้วนแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040020956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ตูดไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710230662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
น่องติดสะโพกเป็ดแช่แข็ง
กอท.ฮล. 20C8040030956
รับรองฮาลาลถึง 19/09/2021
ขาและชิ้นส่วนจากขาไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710240662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: