สินค้า
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20E8390060359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
น่องติดสะโพก
กอท.ฮล. 20D9710070662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20E8390070359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D9710080662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ไก่
กอท.ฮล. 20D9250131159
รับรองฮาลาลถึง 04/11/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20E8390080359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ตูดไก่
กอท.ฮล. 20D9710090662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20E8390090359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
ขาและชิ้นส่วนจากขา
กอท.ฮล. 20D9710100662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
มันและน่องไก่
กอท.ฮล. 20E8390100359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D9710110662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ไก่สดกลม
กอท.ฮล. 20D7780040159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
จำหน่ายไก่สด
กอท.ฮล. 20D9850010458
รับรองฮาลาลถึง 01/04/2020
เศษและเนื้อบด
กอท.ฮล. 20E8390110359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D9710120662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
สันใน
กอท.ฮล. 20D7780080159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 20E8390120359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
คอ
กอท.ฮล. 20D9710130662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เนื้อไก่
กอท.ฮล. 20F0670010459
รับรองฮาลาลถึง 09/04/2020
ประเภทน่อง
กอท.ฮล. 20D7780090159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20E8390130359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
โครงไก่
กอท.ฮล. 20D9710140662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
สะโพก
กอท.ฮล. 20D7780100159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20E8390140359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
เครื่องในและชิ้นส่วนเครื่องใน
กอท.ฮล. 20D9710150662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ปีกและชิ้นส่วนปีก
กอท.ฮล. 20D7780110159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
ชิ้นส่วนอื่น ๆ
กอท.ฮล. 20E8390150359
รับรองฮาลาลถึง 16/03/2020
สันในไก่
กอท.ฮล. 20D9710160662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
ขาและชิ้นส่วนขา
กอท.ฮล. 20D7780120159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
เชือดไก่ตามหลักการศาสนาอิสลาม
กอท.ฮล. 201171011157
รับรองฮาลาลถึง 22/11/2020
เนื้อส่วนขา
กอท.ฮล. 20D9710170662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
มันไก่/หนังไก่
กอท.ฮล. 20D7780130159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
ชิ้นส่วนอกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710180662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
เศษเนื้อ/เนื้อบด
กอท.ฮล. 20D7780140159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
น่องไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710190662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
คอและหัว
กอท.ฮล. 20D7780150159
รับรองฮาลาลถึง 25/01/2020
ไก่ชำแหละแช่แข็ง
กอท.ฮล. 202130010642
รับรองฮาลาลถึง 10/03/2020
ชำแหละชิ้นส่วนไก่
กอท.ฮล. 205490011144
รับรองฮาลาลถึง 05/06/2021
สะโพกไก่แก่
กอท.ฮล. 20D9710200662
รับรองฮาลาลถึง 14/06/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: