สินค้า
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
Spinach Powder
กอท.ฮล. 99B3270030452
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
 -
 
-
กอท.ฮล. 99I9540960262
รับรองฮาลาลถึง 31/01/2020
กลิ่นนม
กอท.ฮล. 99E7050030159
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
Garlic Flavor GF190404-01 - GOLDEN FROG FLAVOR FRAGRANCE MANUFACTURE CORPORATION / VIETNAM
กอท.ฮล. 9987513600758
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2020
RHODIA-PHOS SAPP FG SURFIN (Sodium Acid Pyrophosphate) - Prayon / France
กอท.ฮล. 99A0321561047
รับรองฮาลาลถึง 11/12/2020
Rosella Extract -Tipco Biotech
กอท.ฮล. 99A50744720457
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
Mixed Fruit Flavour 4000235
กอท.ฮล. 99A1270830155
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2021
น้ำมันมะพร้าว
กอท.ฮล. 73A0501561062
รับรองฮาลาลถึง 16/10/2020
Lemon Flavour ME-L571
กอท.ฮล. 999981651248
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
Maca Dry Extract
กอท.ฮล. 99A1271880158
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2021
Senna Leaf Extract -Nutri pharmaceuticals China
กอท.ฮล. 99A5072490748
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
SHOYU  TT  8285
กอท.ฮล. 99G3912390660
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2020
Lyc-O-Lutein 5% VBAF -Lycored Israel
กอท.ฮล. 99A50749480457
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
Passion Fruit Flavor
กอท.ฮล. 99E4111281161
รับรองฮาลาลถึง 23/11/2020
SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
กอท.ฮล. 99A1010610460
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2020
SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE
กอท.ฮล. 99A1010610460
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
Fucoxanthin WSP0.1 - ORYZA   Japan
กอท.ฮล. 99A50763940460
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
PF-5 NYLON HK-5000- DAITO   Japan
กอท.ฮล. 99A50755630459
รับรองฮาลาลถึง 02/04/2020
เพคตินคลาสสิค ซีเอ็ม สองศูนย์สี่  ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200421047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
Predust   999001548
กอท.ฮล. 99A1873101255
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2020
Nugget Milkwash 999009064
กอท.ฮล. 99A1875250859
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2020
อีริทริทอล - GARCILL INCORPORATED / UNITED STATES OF AMERICA
กอท.ฮล. 99A0172191260
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
PINEAPPLE FLAVOUR SCF-2328
กอท.ฮล. 999985111256
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
Blackberry Extract Powder - Nutringredient / China
กอท.ฮล. 99G7380880960
รับรองฮาลาลถึง 20/09/2020
-
กอท.ฮล. 99G0490010460
รับรองฮาลาลถึง 06/04/2020
พีดี-ศูนย์หนึ่ง
กอท.ฮล. 99C6850120858
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2021
Celery Juice Conc. CL CELF 0180 - Diana Food / France
กอท.ฮล. 99A0212720952
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2020
Coconut Flavor AN06474
กอท.ฮล. 99C5554180458
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2020
Cola Flavor AX21107
กอท.ฮล. 99C55516100460
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2020
CHICKEN WHITE MEAT FLAVOR POWDER ULL87751MH - IFF / Indonesia
กอท.ฮล. 9976720840661
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2020
Anhydrous  Milk Fat - DPMA- Fonterra Ltd- Edgecumbe
กอท.ฮล. 99A9320630953
รับรองฮาลาลถึง 10/09/2020
YOGHURT FLAVOUR SCF-3873
กอท.ฮล. 999985651057
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ฟิวเจอร์ ฟลอร์พรีแพร์
กอท.ฮล. 99A8680990659
รับรองฮาลาลถึง 09/06/2020
Honey Flavor EF2418
กอท.ฮล. 99C55510770359
รับรองฮาลาลถึง 22/04/2020
5SX-80728 SWEETCORN FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0810900155
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: