สินค้า
Spinach Powder
กอท.ฮล. 99B3270030452
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2020
5SX-80637 UME JAPANESE FLAVOURING
กอท.ฮล. 99C0811990755
รับรองฮาลาลถึง 09/01/2021
แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราอีโก้แคล)
กอท.ฮล. 996710240662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ลูทีนสกัดชนิดผง 20% เอฟ (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710250662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราบีตาคัลเลอร์)
กอท.ฮล. 996710270662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
โครเมียม นิโคติเนต ไกลซิเนต คีเลต
กอท.ฮล. 996960060645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
คอปเปอร์ บิสไกลซิเนต คีเลต
กอท.ฮล. 996960010645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ไอรอน เทส ฟรี
กอท.ฮล. 996960020645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
แมกนีเซียม บิสไกลซิเนต คีเลต บัฟเฟอร์
กอท.ฮล. 996960030645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
แมงกานีส บิสไกลซิเนต คีเลต
กอท.ฮล. 996960040645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ซิงก์ บิสไกลซิเนท คีเลต
กอท.ฮล. 996960050645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ซีลีเนียม ไกลซีเนต คอมเพล็กซ์
กอท.ฮล. 996960070645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
แคลเซียม บิสไกลซิเนต คีเลต
กอท.ฮล. 996960080645
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
เฟอร์โรซิล (เฟอรัส บิสไกลซิเนต คีเลต)
กอท.ฮล. 996960090651
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
โบโอร์กานิค ไกลซีน
กอท.ฮล. 996960100661
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
โมลิบดินัม ไกลซิเนต คีเลต
กอท.ฮล. 996960110662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
-
กอท.ฮล. 99A3130470253
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130480253
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130400251
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130440253
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130260251
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130280251
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130200250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130210250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130220250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
ผงฟู ตรา KYUTA
กอท.ฮล. 99A3130250250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130180250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130190250
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130101248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
-
กอท.ฮล. 99A3130121248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: