สินค้า
Spinach Powder / Japan
กอท.ฮล. 99B3270030452
รับรองฮาลาลถึง 13/09/2021
กลิ่นนม
กอท.ฮล. 99E7050030159
รับรองฮาลาลถึง 26/01/2021
Garlic Flavor GF190404-01 / VIETNAM
กอท.ฮล. 9987513600758
รับรองฮาลาลถึง 16/07/2021
Protelan LS 9011/ SL  / Italy
กอท.ฮล. 99I6901991261
รับรองฮาลาลถึง 04/12/2020
ABIES GLYCOPROTEIN -Korea
กอท.ฮล. 99E7116170259
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
Fiber Booster Plus Saffron -France
กอท.ฮล. 99E7119190261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
DOWSIL™ 680 ID Fluid -EU
กอท.ฮล. 99E71111750261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
XIAMETER™ PMX-200 Silicone Fluid 50 cSt -Japan
กอท.ฮล. 99E71114310261
รับรองฮาลาลถึง 27/02/2021
Mixed Fruit Flavour 4000235 /Turkey
กอท.ฮล. 99A1270830155
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2021
Lemon Flavour ME-L571 /JAPAN
กอท.ฮล. 999981651248
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
Maca Dry Extract / Spain
กอท.ฮล. 99A1271880158
รับรองฮาลาลถึง 18/01/2021
SHOYU TT 8285
กอท.ฮล. 99G3912390660
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2020
SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE / CHINA
กอท.ฮล. 99A1010610460
รับรองฮาลาลถึง 20/04/2021
เพคตินคลาสสิค ซีเอ็ม สองศูนย์สี่ ตรา เฮิร์บสไตร์ทแอนด์ฟ็อกซ์
กอท.ฮล. 99A3200421047
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2021
Predust  999001548
กอท.ฮล. 99A1873101255
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2020
Nugget Milkwash 999009064
กอท.ฮล. 99A1875250859
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2020
อีริทริทอล / UNITED STATES OF AMERICA
กอท.ฮล. 99A0172191260
รับรองฮาลาลถึง 08/12/2020
PINEAPPLE FLAVOUR SCF-2328 /JAPAN
กอท.ฮล. 999985111256
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
ENAMEL VARNISH 21-07400
กอท.ฮล. 99G0490010460
รับรองฮาลาลถึง 06/04/2022
พีดี-ศูนย์หนึ่ง
กอท.ฮล. 99C6850120858
รับรองฮาลาลถึง 12/07/2021
Celery Juice Conc. CL CELF 0180 / France
กอท.ฮล. 99A0212720952
รับรองฮาลาลถึง 15/09/2021
CHICKEN WHITE MEAT FLAVOR POWDER ULL87751MH / Indonesia
กอท.ฮล. 9976720840661
รับรองฮาลาลถึง 17/06/2021
YOGHURT FLAVOUR SCF-3873 /JAPAN
กอท.ฮล. 999985651057
รับรองฮาลาลถึง 27/12/2020
Taurine
กอท.ฮล. 99A0323541261
รับรองฮาลาลถึง 11/12/2020
MCD Spicy Deluxe Breader
กอท.ฮล. 99A1876160860
รับรองฮาลาลถึง 20/10/2020
Butyric Acid / France
กอท.ฮล. 99A5240160848
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
BASIL GROUND
กอท.ฮล. 99A2091871248
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
Vanilla Powder Flavour 7.10682
กอท.ฮล. 99A5241390849
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
Stabimuls 100
กอท.ฮล. 99A2095480258
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2021
Coconut Flavour 7.90774
กอท.ฮล. 99A5243970656
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
Sala Cider Flavour NO. 100
กอท.ฮล. 99G3914151261
รับรองฮาลาลถึง 12/12/2020
Apple Base 8.5258 / France
กอท.ฮล. 99A5244950558
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
Ais Kasang Flavour # 815821 / Malaysia
กอท.ฮล. 99A1162360148
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
Salak Cider Flavour # 823441 / Malaysia
กอท.ฮล. 99A1164920148
รับรองฮาลาลถึง 25/06/2021
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: