สินค้า
กรดกำมะถัน 98%
กอท.ฮล. 995550030449
รับรองฮาลาลถึง 29/04/2020
อีเกิลเรด ยีสต์แห้งสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 99C4890010256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
อีเกิลโกลด์ ยีสต์แห้งสำเร็จรูป
กอท.ฮล. 99C4890020256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
แพ็ตโก้ 3
กอท.ฮล. 99C4890030256
รับรองฮาลาลถึง 14/02/2020
แคลเซียมออกไซด์จากเปลือกหอย (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราอีโก้แคล)
กอท.ฮล. 996710240662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
ลูทีนสกัดชนิดผง 20% เอฟ (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710250662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราไบโอลูทีน)
กอท.ฮล. 996710260662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
บีตาแคโรทีน 30% ออยล์ซัสเพนชั่น (วัตถุเจือปนอาหาร) (ตราบีตาคัลเลอร์)
กอท.ฮล. 996710270662
รับรองฮาลาลถึง 19/06/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750020949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750030949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750040949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750050949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750060949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
-
 
-
กอท.ฮล. 99A1750070949
รับรองฮาลาลถึง 11/03/2020
แสดง :20  50  100  
ไปยังหน้า: